حقوق افراد مشمول قانون کار دستگاه های اداری کشور اصلاح شد


سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در تمامی نهادهای قانون کار تاکید کرد و اظهار داشت: دولت پس از اعلام نظر شورای تطبیق قوانین و مصوبات، مصوبه ای را به تصویب رساند. افزایش حقوق کارگران قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی با موافقت قانون کار.

حقوق افراد مشمول قانون کار دستگاه های اداری کشور اصلاح شد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در تمامی نهادهای قانون کار تاکید کرد و اظهار داشت: دولت پس از اعلام نظر شورای تطبیق قوانین و مصوبات، مصوبه ای را به تصویب رساند. افزایش حقوق کارگران قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی با موافقت قانون کار.

سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون استخدامی، گفت: در این زمینه شورای نیروی انتظامی NR SR پس از بررسی فنی-حقوقی تصمیم به افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار در سنواتی که دستگاه های اجرایی بر اساس قانون کار رای می دهند، گرفت.

وی افزود: پیش از این شورای دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول آیین نامه کار را ابلاغ کرده بود که این مصوبه با اعتراض شورای کنترل و اجرایی مواجه شد. مصوبات دولت با قوانین مجلس».

موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت در ۲۸ خرداد مصوبه ای تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول مقررات کار مشمول قانون کار می شود، بنابراین برای این دسته از کارمندان، … -صدا کرد حداقل دستمزد دستگاه های اجرایی ۵۷ درصد و سایر سطوح حقوق تا ۳۸ درصد افزایش می یابد.

منبع: ایسنا