حرکت رو به جلوی سیستم بانکی با اجرای سند راهبرد‌ها در بانک‌ها


حرکت رو به جلوی سیستم بانکی با اجرای سند راهبرد‌ها و سیاستگذاری بخش

رضا دولت‌آبادی، مدیرعامل بانک ملت در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: سند راهبرد‌های و سیاستگذاری بخش بانکی حرکتی رو به جلو است. البته قواعد بالادستی باید با این بسته منطبق شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه قول مساعد داده است.

سند راهبردهای بانکی در اجرا با مشکل مواجه نمی‌شود

وی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد اجرای سند راهبردی در اجرا با مشکل مواجه شود و قابلیت اجرا خواهد داشت.

دولت‌آبادی درباره موضوعات خارج از شبکه بانکی و مراودات بانکی که اکنون به واسطه‌ تحریم‌ها درگیر در مشکلاتی است نیز، عنوان کرد: در بحث مراودات بین‌المللی اشاره شده است که بانک‌ها براساس شرایط موجود حجم فعالیت ارزی خود را افزایش دهند. قاعدتا، چون در سال ۱۴۰۱ این افزایش دیده شده است حتما در سال‌های بعد با توجه به روابط سیاسی و ارتباطاتی که بانک‌ها با شعب خارج از کشور برقرار خواهند کرد به نظر این اعداد باید تعدیل شود.

مدیرعامل بانک ملت افزود: اگر برجام به نتیجه برسد حرکت رو به جلویی در توسعه بانک‌ها به وجود می‌آید در غیر این صورت آن حداقل‌هایی که تکالیفی برای بانک‌ها است در این سند لحاظ شده است.

مهمترین اقدامات بانک‌ها در سال گذشته؛اعلام لیست بدهکاران بانکی و ارایه نسخه دوم قراردادها به مشتریان 

وی با بیان اینکه بانک‌ها در سال گذشته اقدامات مهمی انجام داده‌اند، اظهار کرد: اعلام لیست بدهکاران از جمله این اقدامات است و در کنار آن ارایه نسخه دوم قرارداد‌ها نیز اجرایی و نهادینه شده است.

برخی موانع و مشکلات بانکی به خارج از شبکه بانکی مرتبط است

دولت‌آّبادی به موانع و مشکلات خارج از شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: موانع و مشکلاتی خارج از شبکه بانکی وجود دارد که به بانک‌ها تحمیل می‌شود و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به آن توجه داشته باشند. اگر این مشکلات خارجی برطرف نشود، برخی از سیاستگذاری‌ها در حاشیه قرار خواهد گرفت.