جزییات درست اجتناب کرده اند به رگبار بسته شدن پاکبان مشهدی


بازپرس ویژه قتل اجتناب کرده اند عمیق قتل پاکبان مشهدی در جاده‌کشمیری ۶۲ خبر داد.

جزییات کامل از به رگبار بسته شدن پاکبان مشهدی

بازپرس ویژه قتل اجتناب کرده اند عمیق قتل پاکبان مشهدی در جاده‌کشمیری ۶۲ خبر داد.

صادق صفری کسب اطلاعات در مورد عمیق قتل پاکبان مشهدی در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگاران اظهارداشت: پاکبان عیسی جلایریان ۵۵ ساله در ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح حین انجام کار همراه خود لباس شکل پاکبانی در جاده کشمیری ۶۲ مشغول انجام تعهد {بوده است} کدام ممکن است بر تأثیر اصابت گلوله به حرکت فوت می‌تدریجی؛ بعد از همه گلوله‌ای نیز به زیر زانوی او‌ اصابت کرده است.

وی افزود:در محل حادثه ۵ پوکه گلوله کشف شد شده است کدام ممکن است منصفانه پوکه درمورد به سلاح کلاشنیکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ پوکه درمورد به سلاح کلت کمری است.

بازپرس ویژه قتل تصریح کرد: این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است کدام ممکن است انواع ضاربین بیش اجتناب کرده اند منصفانه نفر {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قابل انجام است انگیزه قتل خصوصی باشد هر دو پاکبان شاهد موضوعی بوده هر دو گفتن جرمی کرده است.

صادق صفری خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به وجود دوربین‌های مداربسته در جاده در جاری بازبینی عکسها دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی شواهد برای شناسائی ضارب هر دو ضاربین هستیم.

تأمین: دیده بان ایران