جزئیات جدید از غرامت آسیب دیدگان حادثه در واحد دانشگاه


بانک ملی ایران جزئیات جدیدی از نحوه پرداخت غرامت به آسیب دیدگان سرقت از صندوق امانات دانشگاه را اعلام کرد.

جزئیات جدید از غرامت آسیب دیدگان حادثه در واحد دانشگاه

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، غرامت به شرح زیر پرداخت می شود:

– ۵۰ درصد از دارایی های صندوق با حضور بازپرس پرونده با حساب مسدود به صاحبان صندوق بر اساس اظهارنامه خودشان پرداخت می شود.

– این پرداخت در تاریخ ۱۲ خرداد با حضور بازپرس انجام می شود.

– ۵۰ درصد مابقی خسارت با نظر مقام قضایی پرداخت خواهد شد.

– مبلغ بلوک بدون اجازه مقام قضایی از طرفین برداشت نمی شود.

دارایی ها در روز تسویه نهایی قرارداد حسابرسی می شود.

– قیمت محاسباتی ارز مفقود شده با توجه به قیمت بازار ارز رایگان خواهد بود.

– نحوه محاسبه طلا و جواهرات به این صورت است که فرد بنا به درخواست خود به دعوت بانک و مسئولان مربوطه در جلسه ای برای تعیین قیمت اموال مسروقه و کارشناسی شرکت می کند.

مالباختگان حق الزحمه خود را بابت اموال مسروقه به بانک ملی ایران پرداخت کردند و بانک وکالت آنها را بر عهده خواهد گرفت.