جذب ویتامین / تفاوت در کارایی؟تفاوت میزان جذب بین این اشکال ویتامین ها چیست.

"غذای کامل" از جهات مختلف.

چند آدامس جویدنی

برای قرص های زیاد.

لاستیک به دلایل زیادی.

آیا ویتامین ها برای غذاهای کامل شامل مشکلات مشابه جذب ویتامین ها از غذا هستند. مانند اگزالات ، فیتیک اسید و …؟

آیا جذب آن را در مقایسه با اشکال موجود زیستی مصنوعی مهار می کند؟

آیا جذب بین بلع قرص یا جویدن آدامس متفاوت است؟

آیا برخی ویتامین ها می توانند برای جذب با یکدیگر رقابت کنند و با یکدیگر تداخل داشته باشند؟ اما آیا برخی می توانند به یکدیگر کمک کنند تا موثرتر جذب شوند؟

چقدر صحت دارد؟ کدام Vits با هم کار می کند و کدام با یکدیگر ایجاد می شوند؟

متشکرم! 🙂

ارسال شده توسط / u / CinderAmbition
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید