جدیدترین قیمت رهن و اجاره در منطقه پل رومی + جدولگزارش نبض بازاراین روزها با پیگیری بازار اجاره به اعدادی می رسیم که وضعیت نگران کننده ای را برای اجاره نشینان نشان می دهد. تقریباً ۵۰ درصد جمعیت کشور مسکن یا به عبارتی مستاجر ندارند، در حالی که رشد جمعیت و نیاز به مسکن در همه شهرهای کشور وجود دارد، اما در شهری مانند تهران به مرز خطرناکی رسیده است.

قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه پل رومی

یک واحد مسکونی ۱۵۰ متری واقع در منطقه پل رومی به قیمت ۱۸ میلیون تومان اجاره و ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه به فروش می رسد.

توجه داشته باشید که قیمت ها بر حسب متری تومان می باشد و به دلیل قیمت اجاره مسکن بستگی به نوع آن دارد. ساختمانتسهیلات، خیابان یا نظر مالک تغییر می کند.

در زیر لیستی از رهن و آپارتمان های اجاره ای در منطقه پل رومی تهران آمده است.

نشانی

اندازه گیری

قیمت اجاره (تومان)

قیمت سپرده (تومان)

منطقه پل رومی، مترو قیطریه

۱۵۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه پل رومی، خیابان لطیفی

۱۱۰

۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

محله پل رومی، Ružová ulica

۱۰۵

۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه پل رومی، خیابان علی محمدی

۲۰۰

۰

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

محله پل رومی، خیابان کرمیان

۲۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه پل رومی، خیابان فلسطین

۲۰۰

۰

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه پل رومی، خیابان گلهک

۷۵

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰