تکمیل موفقیت آمیز تعمیرات اساسی فناوران پتروشیمیبر اساس گزارش ها نبض بازارعلی خانزاده مدیر عامل شرکت پتروشیمی فن آوران مهمترین اهداف این تعمیرات اساسی را افزایش قابلیت اطمینان و کاهش زمان توقف، پایداری و افزایش تولید، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های نگهداری عنوان کرد.

وی هدف از افزایش ظرفیت تولید بلوک اسید استیک به ۱۸۰ هزار تن (۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی) همراه با افزایش ضریب ایمنی به دلیل جایگزینی راکتور اصلی بلوک اسید استیک را یکی از اهداف افزایش ظرفیت تولید بلوک اسید استیک عنوان کرد. مهمترین محورهای این تعمیرات اساسی است.

خانزاده افزود: با توجه به اجرای کامل برنامه ها و اجرای نهایی اهداف تعیین شده در برنامه زمانی مقرر، به زودی شاهد نتایج روشنی در حوزه محصولات یکپارچه خواهیم بود.

وی با قدردانی از تلاش تمامی یگان های عملیاتی و ستادی که زمینه ساز موفقیت شد، به آغاز برنامه ریزی عملیات از دو سال پیش اشاره کرد که منجر به تحویل به موقع تجهیزات لازم از جمله راکتور جدید و راکتور قوی و مستحکم شد. سازمان منسجم تیم های عملیاتی و پشتیبانی

انتظار می رود با رفع موانع تولید قابل توجه در واحدهای تولیدی این مجموعه، پیاده سازی و اجرای استراتژی های مهندسی، تعمیراتی و عملیاتی همواره توسط متخصصان داخلی شرکت انجام شود، رونق بیشتری را تجربه و سهم فناوران را در صنعت افزایش دهد.home و صادرات بازارهای هدف و برآورده کردن انتظارات ذینفعان.