تولید مشروبات الکلی در کشور کارخانه خالار شیراز


به گزارش نبض بازار، تعداد کل سهام شرکت خالار شیراز در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۴۹۰ سهم است که از این تعداد ۱۴۹۰ سهام متعلق به بانک کشاورزی و به صورت میدانی است. تولید مشروبات الکلی در سال ۵۹ به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد و در سال ۶۰ زمین آن توسط بنیاد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.

شرکت خالار شیراز نسبت به مصادره اموال اعتراض می کند و سپس دادگاه انقلاب رای دیوان عالی کشور را نقض و به موجب ماده ۴۹ شیراز جهت رسیدگی مجدد به دادگاه منتقل می شود. بر اساس رای دادگاه انقلاب محله، سهم هر یک از مالکان به طور دقیق مشخص و در نهایت سهم بانک کشاورزی ۱۴۹۰ سهم از کل سهام سال ۱۳۹۴ است و ستاد اجرایی فرمان امام نیز به عنوان دارنده باقی مانده سهام منصوب می شود. ارزش کل ملک در سال ۱۳۷۸ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

پرونده خالار شیراز نیز در قوه قضائیه در حال رسیدگی است و تصمیم قطعی گرفته نشده است.

تولید مشروبات الکلی در کشور کارخانه خالار شیراز