توسعه شبکه آب خام سبز در شورابیلا


شهردار اردبیل از ادامه عملیات خط لوله توسعه شبکه آب خام در فضای سبز مجموعه گردشگری شورابیل خبر داد.

محمود صفری

شهردار اردبیل از ادامه عملیات خط لوله توسعه شبکه آب سبز مجموعه گردشگری شورابیل خبر داد و گفت: این مجموعه به شبکه آب خام برای آبیاری سبز مجهز شده است.

محمود صفری در جمع خبرنگاران از ادامه عملیات خط لوله توسعه شبکه آب سبز در مجتمع گردشگری تفریحی شورابیل خبر داد و گفت: با اعتباری بالغ بر ۲.۷ میلیارد ریال، مدار شورابیل به شبکه آب خام تجهیز شد.

شورابیل در خصوص توسعه همه جانبه افزود: این کار برای اولین بار برای ایجاد زیرساخت های لازم انجام شد.

شهردار اردبیل گفت: اطراف مجموعه گردشگری دریاچه شورابیل از ابتدای سال جاری با خرید لوله های پلی اتیلن به شبکه آب خام مجهز شد.

صفری تصریح کرد: توسعه این شبکه با هدف صرفه جویی در مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت منابع آب تصفیه شده، حذف مخازن آب و مدیریت استفاده بهینه از آب برای توسعه مناطق سبز انجام شد که اساسی ترین روش آبیاری سبز

محمود صفری: توسعه شبکه آب خام فضای سبز در شورابیلا

توسعه شبکه آب خام سبز در شورابیلا