تهیه آئین نامه اجرایی ارزشیابی معلمان جهت تطبیق در مراکز استان ها


وزیر آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون آموزش از این موضوع خبر داد

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شورای اسلامی از تهیه آیین نامه اجرایی ارزشیابی معلمان خبر داد و گفت: وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز این کمیسیون با اعلام این خبر گفت: این طرح قرار است اجرا شود. ابتدا در مراکز استان ها اجرا شد.

تهیه آئین نامه اجرایی ارزشیابی معلمان جهت تطبیق در مراکز استان ها

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شورای اسلامی از تهیه آیین نامه اجرایی ارزشیابی معلمان خبر داد و گفت: وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز این کمیسیون با اعلام این خبر گفت: این طرح قرار است اجرا شود. ابتدا در مراکز استان ها اجرا شد.

رضا حاجی پور در گفت وگو با ایسنا، به تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس پرداخت و اظهار کرد: جلسه امروز این کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد و چند تن از نمایندگان در این خصوص سوالاتی داشتند. به موضوعات مختلف مورد بحث قرار گرفت و همچنین تعدادی از مشکلات منطقه ای مطرح شد.

وی یکی از موضوعات جلسه امروز کمیته مدارس را بحث ارزشیابی معلمان عنوان کرد و تصریح کرد: برخی از نمایندگان از پاسخ به سوالات خود قانع شدند و برخی از نمایندگان نیز زمان مشخصی را تعیین کردند.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در جلسه امروز بحث رتبه بندی معلمان باز شد که از آنجایی که در استان ها و ستادها مطرح شده است، باید به سرعت در سطح کشور اجرایی و کاربردی شود.

منبع: ایسنا