تغییرات قیمت خودرو در تیر ۱۴۰۱; رکود بازار و کاهش نسبی قیمت + جدول :: وانکارمدل ماشین


قیمت ۱ جولای


قیمت ۲۰ تیرسمند LX مدل ۱۴۰۰


۲۸۷ میلیون تومان


۲۸۵ میلیون تومانسمند LX مدل ۱۴۰۱


۳۰۳ تا ۳۰۵ میلیون تومان


۲۰۳ میلیون تومانپژو پارس LX مدل ۱۴۰۱


۳۸۰ میلیون تومان


۳۷۴ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰


۲۹۵ میلیون تومان


۲۹۳ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱


۳۰۵ میلیون تومان


۳۰۳ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۲۰۱۹


۳۵۰ میلیون تومان


۳۵۵ تا ۳۶۰ میلیون تومانپژو ۲۰۶ V8 مدل ۱۴۰۰


۳۶۸ میلیون تومان


۳۷۰ میلیون تومانپژو ۲۰۷ شیفت ۱۴۰۰


۳۸۵ میلیون تومان


۳۸۷ میلیون تومانپژو ۲۰۷ اتومات ۱۴۰۰


۶۱۰ میلیون تومان


۵۹۰ میلیون تومانرانا پلاس ۱۴۰۱


۲۹۹ میلیون تومان


۳۰۰ میلیون تومانمورخ ۱۴۰۰


۳۹۳ میلیون تومان


۳۸۵ میلیون تومانمورخ ۱۴۰۱


۴۰۵ میلیون تومان


۴۰۴ میلیون تومانگیربکس دناپلاس توربو ۱۴۰۱


۴۷۶ میلیون تومان


۴۷۵ میلیون تومانهایما S7 Turboplus 1400


۹۲۵ میلیون تومان


۹۲۵ میلیون تومانتارا ۱۴۰۱


۵۹۵ میلیون تومان


۵۹۰ میلیون تومانانتقال سریع ۱۴۰۱


۲۱۷ میلیون تومان


۲۱۵ میلیون تومانشاهین ۱۴۰۰


۳۸۰ میلیون تومان


۳۷۰ تا ۳۷۵ میلیون تومانسایپا ۱۱۱


۲۰۴ میلیون تومان


۲۰۴ میلیون تومانسایپا ۱۳۱


۱۸۳ میلیون تومان


۱۸۳ میلیون تومانساینا ۱۴۰۰


۲۰۵ میلیون تومان


۲۰۵ تا ۲۰۷ میلیون تومانساینا ۱۴۰۱۲۱۲ میلیون تومانحدود ۱۴۰۰


۱۸۶ میلیون تومان


۱۸۷ میلیون تومانتیبا ۲ مدل ۱۴۰۰


۱۹۶ میلیون تومان


۱۹۷ میلیون تومان