تغذیه یک علم جوان است: تغذیه


این چیزی است که آن روز خواندم. شخصی علم تغذیه را با سایر علوم مانند شیمی مقایسه کرد. زمانی که مردم به چیزهایی مانند کیمیاگری اعتقاد داشتند ، می دانید که آهن را به طلا تبدیل می کنند. زمان زیادی طول می کشد تا علم تشخیص دهد چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی نیست. حتی صدها سال. مانند ایده قدیمی که می گفت خورشید زمین را می پیماید.

بسیاری از سردرگمی ها و عدم سازگاری در زمینه تغذیه را می توان به این دلیل نسبت داد که این یک علم جوان است ، بنابراین من به هر حال آن را خواندم. اما به نظر می رسد که مردم قبل از رسیدن این غذای فرآوری شده ، غذای سالم تری می خوردند.

دیدگاهتان را بنویسید