تغذیه (به ویژه سبزیجات) برای کودکان چقدر اهمیت دارد؟ : رژیم غذایی


اگر کودک سبزیجات یا حبوبات نخورد ، بدترین اتفاقی می تواند برایش بیفتد؟ یا این که بسیاری از تغذیه نوزادان بر اساس یادگیری عادات کودکان برای تغذیه سالم در مراحل بعدی زندگی اهمیت دارد (و هنگامی که آنها بچه هستند ، مهم نیست که در هنگام دریافت مقدار مناسب کالری و درشت مغذی ها با آنها غذا بخورند. ) آیا دلیل تکاملی وجود دارد که کودکان غذاهای خاصی مانند سبزیجات را دوست ندارند؟

دیدگاهتان را بنویسید