تعیین حقوق بازنشستگان – زمان خبر


رئیس مرکز بازنشستگی استان تهران از تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان از روز شنبه ۲۴ مردادماه خبر داد.

تعیین حقوق بازنشستگان

گزارش زمان خبریسه قانون مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است. سه قانون مذکور بند ۴۱ قانون کار و بند ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. آنچه شورای عالی کار افزایش دستمزد می داند تبدیل به قانون می شود و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز همین افزایش حقوق را به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می کند.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۷ تیرماه گفت: افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی ۳۸ درصد و مصوبه شورای عالی کار و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. .

بر اساس حکم ریاست جمهوری، افزایش مستمری سایر رده های تامین اجتماعی در وزارت امور اجتماعی بررسی می شود و در صورت تصویب، حقوق این سطوح در سال جاری ۳۸ درصد افزایش می یابد.

به گزارش تسنیم، ۲۲ فروردین ماه سال جاری علی اصغر بیات رئیس مرکز عالی بازنشستگان اجتماعی از افزایش حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس در مستمری بگیران علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، ۳۸ درصد اضافه به اضافه ۵۱۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ قرار بود سن بازنشستگی سایر مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد که بعداً از سوی دولت رد شد و در هفته های اخیر چالش اجتماعی بین دولت به وجود آمد. مجلس و مراکز بازنشستگی

رئیس جمهور در همان اطلاعیه ریاست جمهوری به معاون اول خود دستور داد تا افزایش مستمری سایر سطوح مستمری بگیران را بررسی کند.

علی بهادر جهرمی سخنگوی دولت در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشت: رئیس جمهور با توجه به درخواست گروه های بازنشستگان در خصوص وضعیت آنها در سال جاری، به معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا با حضور نمایندگان این موضوع را بررسی کند. مستمری بگیران و سازمان های تامین اجتماعی و پیشنهادات خود را برای حمایت ارائه می کند

علی دهقانکیا، رئیس مرکز امور بازنشستگان استان تهران نیز درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان (سایر سطوح) گفت: تصمیم گیری در این زمینه از سوی دولت به وزرایی محول شده است. اعضای هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی.

هیئت مدیره پلاک دارای نمایندگانی از ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که نظر این دو گروه در خصوص افزایش ۳۸ درصدی مستمری بگیران سایر رده ها مثبت است و امیدواریم نظر انجمن نیز مثبت باشد. مثبت اینکه نمایندگان دولت در هیات اداری تامین اجتماعی نیز مثبت است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران تصریح کرد: در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سایر رده ها و افزایش ۳۸ درصدی این گروه از شرکت، رئیس جمهور با توجه به مشکلاتی که مستمری بگیران دارند، ۳ بار به اولین نماینده خود دستور ورود به این حوزه را داد. اما پس از گذشت چندین ماه نتیجه ای حاصل نشد و در ادامه سیاست شورای اسلامی، شورای اسلامی با صدور نامه ای مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر رده ها را لغو کرد و بر این اساس به دولت ابلاغ شد. زمان یک هفته برای تعیین تکلیف بازنشستگان در سطوح دیگر.

دهقانکیا ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که مستمری بگیران این حوزه دارند، امیدواریم هر چه زودتر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر رده های عملیاتی به تصویب برسد. بر این اساس دولت نیز باید این موضوع را جدی بگیرد و در این زمینه مجلس با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان موافقت می کند.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران در خصوص زمان افزایش حقوق مستمری بگیران سایر رده ها و افزایش ۳۸ درصدی حقوق آنها در سال ۱۴۰۱، افزود: پیش بینی می شود تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان در خصوص تعیین تکلیف شود. شنبه ۲۴ مردادماه در جلسه هیأت مدیره حراست سازمان بهزیستی کشور.