تصویب اکثر مواد قانون افزایش حقوق در کمیسیون اجتماعی


یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی از تصویب اکثر مواد لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران ارتش و روستایی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد.

تصویب اکثر مواد قانون افزایش حقوق در کمیسیون اجتماعی

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی از تصویب اکثر مواد لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران ارتش و روستایی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد.

سید کریم حسینی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی، اظهار کرد: جلسه امروز درباره لایحه ارائه شده از سوی دولت برای تعدیل حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران ارتش و روستایی بود. و بحث و بررسی شده است که می توان گفت اکثر مقالات ایشان تایید شده است.

وی افزود: در مواردی افزایش حقوق و مزایا داشتیم که پس از تصویب نهایی در کمیسیون اجتماعی، مقرر شد در صحن علنی مجلس مطرح شود.

نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی به میهمانان حاضر در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی گفت: در این جلسه نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های شورای اسلامی حضور داشتند.

منبع: ایسنا