ترنس‌اکسل چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا در سوپرکارهای موتور سیکلت ورودی استفاده می‌شود؟ :: وان کاردر خودروها عمدتاً پیشرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیربکس همراه با هم نصب می‌شوند به همان اندازه انرژی را به چرخ‌های ورودی هر دو عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو هر چهارچرخ سوئیچ دهند. این کار با این حال موجب سنگینی دماغهٔ خودرو می‌شود کدام ممکن است این موضوع در خودروهای اسپرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپراسپرت اصلاً خوشایند نیست چراکه meting out وزن را بر هم میزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی هندلینگ خودرو تأثیر عقب کشیدن می‌گذارد. برای مقابله همراه خود این ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش meting out وزن در سوپرکارهای موتور سیکلت ورودی، متنوع اجتناب کرده اند خودروسازان، گیربکس را اجتناب کرده اند طریق ترنس‌اکسل (Transaxle) در عقب خودرو نصب می‌کنند. برای دلیل این موضوع ابتدا باید همراه خود ترنس‌اکسل شناخته شده شویم.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟
ترنس‌اکسل عقب در مرسدس AMG GT


روزی کدام ممکن است گیربکس، دیفرانسیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسل خودرو در یک واحد واحد یکپارچه مخلوط می‌شوند، به آن است ترنس‌اکسل آموزش داده شده است می‌شود. این روشٔ طراحی در همهٔ خودروهایی کدام ممکن است پیشرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور محرک آن‌ها در یک واحد سمت قرار دارد (یعنی موتور سیکلت ورودی محرک ورودی هر دو موتور سیکلت عقب محرک عقب) فوق العاده همان قدیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً پرسیده می شود است. علاوه بر این این، خودروهای چهارچرخ محرکی مثل محصولات آئودی کدام ممکن است پیشرانهٔ آن‌ها به‌صورت طولی نصب می‌شود هم اجتناب کرده اند ترنس‌اکسل استفاده می‌کنند. {در این} خودروها، ترنس‌اکسل به‌صورت طولی دقیقاً پایین موتور سیکلت نصب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیربکس، دیفرانسیل ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایو یونیت را در شخصی جای می‌دهد.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟
ترنس‌اکسل ورودی در آئودی A8


با این حال استفاده اجتناب کرده اند ترنس‌اکسل در خودروهای موتور سیکلت ورودی محرک عقب معمولاً پرسیده می شود نیست مگر در سوپراسپرت‌ها. شبیه به‌طور کدام ممکن است در ابتدا آموزش داده شده است شد، بی نظیر‌ترین سود استفاده اجتناب کرده اند ترنس‌اکسل در خودروهای محرک عقب، افزایش meting out وزن است. علاوه بر این این، ازآنجایی‌کدام ممکن است {در این} طراحی نیاز‌گاردان مستقیم به پیشرانه متصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده همراه خود در اطراف موتور سیکلت می‌چرخد، بجای گشتاور سنگینی کدام ممکن است توسط مواد منصفانه ساخت می‌شود، ساده باید گشتاور همان قدیمی پیشرانه را تحمل تدریجی؛ متعاقباً، می‌توان نیاز‌گاردان را ضعیف‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک‌تر مونتاژ. {در این} خودروها، گیربکس به در کنار دیفرانسیل روی محور عقب نصب می‌شود.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟


این قالب با این حال برای اکسل‌های صلب صحیح نیست از وزن غیر فنر تجربه را افزایش میدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ترنس‌اکسل معمولاً همراه خود سیستم افتادگی عقب بی طرفانه مورداستفاده قرار میگیرد. علاوه بر این مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است تقریباً در همۀ خودروهای محرک عقبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ترنسل‌اکسل استفاده می‌کنند، مخلوط کردن پیشرانه اجتناب کرده اند نوع موتور سیکلت ورودی-وسط است. این یعنی پیشرانه پایین محور ورودی نصب می‌شود به همان اندازه بازهم به meting out وزن بیشتر کمک شود.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟
ترنس‌اکسل آستون‌مارتین راپید


قالب ترنس‌اکسل محرک عقب برای اولین بار در اشکودا پاپیولار ۱۹۳۴ حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در خودروهای عکس مثل لانچیا اورالیا ۱۹۵۰ مورداستفاده قرار گرفت. امروزه نیز متنوع اجتناب کرده اند سوپراسپرت‌های celeb موتور سیکلت ورودی اجتناب کرده اند ترنس‌اکسل استفاده می‌کنند کدام ممکن است ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به آستون‌مارتین DB9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونتیج، لکسس LFA، مرسدس بنز SLS را انتخاب کنید و انتخاب کنید AMG GT، مازراتی گرن توریسمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ردیابی کرد. در شورلت کوروت نیز اجتناب کرده اند فناوری C5 به بعد اجتناب کرده اند ترنس‌اکسل استفاده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیربکس تمام محصولات موتور سیکلت جلوی فراری مثل ۶۱۲ اسکاگلیتی، ۵۹۹، کالیفرنیا، F12 برلینتا، روما را انتخاب کنید و انتخاب کنید… هم در عقب نصب شده است. شبیه به‌طور کدام ممکن است آموزش داده شده است شد، این طراحی اصولاً در سوپراسپرت‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد ولی بااین‌جاری، آستون‌مارتین راپید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری زودتر مازراتی کواتروپورته معدود سدان‌هایی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ترنس‌اکسل استفاده می‌کنند.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟
فناوری زودتر مازراتی کواتروپورته


ضرر بی نظیر نصب گیربکس در عقب در خودروهای موتور سیکلت ورودی با این حال اینجا است کدام ممکن است تجهیز خودرو به سامانهٔ چهارچرخ محرک را غیر قابل تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فوق العاده پیچیده می‌تدریجی. این دلیل است، اجتناب کرده اند این طراحی عمدتاً ساده در خودروهای محرک عقب استفاده می‌شود با این حال {در این} اتصال ۲ استثناء موجود است. این خودروها نیسان GT-R را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراری FF (را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً جانشین آن GTC4 Lusso) هستند کدام ممکن است هرکدام همراه خود روشٔ جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصربه‌شخص خاص سامانهٔ چهارچرخ محرک را همراه با قالب ترنس‌اکسل به کار گرفته‌اند. در نیسان GT-R، منصفانه نیاز‌گاردان بی نظیر، انرژی را اجتناب کرده اند پیشرانه به گیربکس سوئیچ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نیاز‌گاردان تولید دیگری اجتناب کرده اند گیربکس انرژی را به چرخ‌های ورودی می‌رساند.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟
نیاز‌گاردان دوم نیسان GT-R در تصویر خاص شده است


راهکار فراری برای این موضوع با این حال پیچیده‌تر است. {در این} خودرو، گیربکس بی نظیر کدام ممکن است در عقب نصب شده، به روشٔ همان قدیمی کار می‌تدریجی با این حال برای سوئیچ انرژی به چرخ‌های ورودی، منصفانه گیربکس تولید دیگری به‌طور مجزا فکر شده کدام ممکن است امکانات را اجتناب کرده اند جلوی موتور سیکلت می‌گیرد. این گیربکس تنها ۲ مواد ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مواد‌عقب دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً در حالت‌های رانندگی دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برفی پرانرژی می‌شود. این یعنی خودرو در بیشتر اوقات مواقع به‌صورت محرک عقب کار می‌تدریجی. ارتباط بین این گیربکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکدام اجتناب کرده اند چرخ‌های ورودی نیز اجتناب کرده اند طریق کلاچ‌های بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دیفرانسیل صورت می‌گیرد. در واقع این گیربکس ساده در مواد‌های منصفانه به همان اندازه ۴ گیربکس بی نظیر پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرعت‌های بعدی اجتناب کرده اند کار می‌افتد.


ترنس‌اکسل چیست و چرا در سوپرکارهای موتور جلو استفاده می‌شود؟
گیربکس دوم فراری FF همراه خود رنگ زرد خاص شده است


همراه خود بازرسی این روش‌های مختلف سوئیچ امکانات می‌توان به مهندسی جالب جهان خودروسازی پی برد. به اینکه خودروسازان چگونه سعی می‌کنند همراه خود استفاده اجتناب کرده اند راه‌رفع‌های ابتکاری مختلف، بهینه‌ترین روش را برای meting out وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ انرژی پیدا کنند؛ با این حال افسوس کدام ممکن است در دنیای {الکتریکی} هیچ‌کدام اجتناب کرده اند این موضوعات معنا نخواهند داشت از در خودروهای برقی می‌توان همراه خود نصب باطری‌ها در وضعیت صحیح، به meting out وزن بهینه انگشت کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورهای {الکتریکی} را در هرجایی نصب کرد. شاید این‌ها اجتناب کرده اند سود‌های خودروهای {الکتریکی} باشند با این حال قطعاًً مهندسی‌های جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی‌انگیز را اجتناب کرده اند جهان خودرو خواهند گرفت.