ترافیک سنگین در مسیرهای برگشت منتهی به تهران


سید محسن هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در محور کندوان مسیر شمال به جنوب محدوده هزار چم تا ولی آباد نیمه سنگین و گاهاً سنگین است، افزود: همچنین در محور هراز در هر دو جهت محدوده گزنک تا آب اسک ترافیک به صورت نیمه سنگین است.

ترافیک سنگین در مسیرهای برگشت منتهی به تهران

سید محسن هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در محور کندوان مسیر شمال به جنوب محدوده هزار چم تا ولی آباد نیمه سنگین و گاهاً سنگین است، افزود: همچنین در محور هراز در هر دو جهت محدوده گزنک تا آب اسک ترافیک به صورت نیمه سنگین است.

وی با بیان اینکه تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان جریان دارد افزود: همچنین از نظر شرایط آب وهوایی هیچ گونه مداخله جوی را شاهد نیستیم.

منبع: مهر