تدوین سند راهبردی فراهم می کند خانگی/کاهش ارزبری در بخش محصولات خانگیبه گزارش ضربان قلب بازار، در نشست خبری کدام ممکن است در لحظه در وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برگزار شد، محمدمهدی برادران معاون صنایع کلی وزارت صمت، گفت: ۷۳ هزار واحد تجاری در ملت موجود است کدام ممکن است این واحد‌ها اجتناب کرده اند وزارت صمت مجوز دارند، اجتناب کرده اند این انواع ۱۲ هزار واحد راکد است کدام ممکن است طی سال قبلی ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ واحد اجتناب کرده اند انواع واحد‌های راکد سازماندهی شد، در کل ورزش مقامات سیزدهم عالی‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ واحد پرانرژی شده است.

وی همراه خود تأکید بر اینکه موضوع سرمایه در ورود به دغدغه بی نظیر واحد‌های تولیدی است، افزود: آثار برخی انتخاب ها غلط قبلی شاید به همان اندازه ۲ سال در فرایند‌های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن وجود ممکن است داشته باشد، با این حال انچه حیاتی است باید فرایند‌ها را {به سمت} ساخت ببریم.

معاون صنایع کلی وزارت صمت اذعان کرد: در سال‌های قبلی در ملت ما نظام بانکی ضد ساخت حرکت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی باعث کاهش ساخت شده است، در واقع همراه خود اصلاحات در نظام بانکی در موسسه مالی‌های مختلف شاهد اصلاح استراتژی‌ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند همراه خود وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه موسسه مالی مرکزی داریم.

برادران تصریح کرد: در مور تهیه کنید پولی زنجیره‌های ساخت کار مشترکی بین وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد {انجام شده} است.

وی در خصوص تدوین سند راهبردی فراهم می کند خانگی خاطرنشان کرد: این سند در ماه بلند مدت ابلاغ می‌شود.

این مقام پاسخگو برای افزود: الزام تیز کردن تسهیلات توسط نظام بانکی براساس صورت حساب مورد تایید سامانه کامل خرید و فروش یکی اجتناب کرده اند اقداماتی است کدام ممکن است دنبال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استراتژی‌هایی است کدام ممکن است باید اصلاح شود. بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها بانکی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تسهیلات حاضر می‌شود اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است اجتناب کرده اند سامانه کامل خرید و فروش استفاده نمی‌شود نسبت اصلی‌ای اجتناب کرده اند آن به کالا‌های قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی می‌رسد، یعنی پول در اختیار خوردن کننده قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کننده اختیار دارد کدام ممکن است بین کالا‌های تقلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق می‌تواند کالا انواع تنبل، در حالی کدام ممکن است پیش بینی نظام ساخت اجتناب کرده اند مجموعه‌های بانکی اینجا است کدام ممکن است تسهیلاتی کدام ممکن است درمورد به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک تقاضا است، در اختیار ساخت کنندگان خانه قرار گیرد.

برادران داد: توسعه رو به انبساط ساخت ظرف ماه‌های قبلی در بخش‌های مختلف طبق آمار فعلی، صعودی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورد ما در سال جاری اینجا است کدام ممکن است این توسعه شکسته نشده می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش ساخت {به سمت} ساخت آشفتگی حرکت خواهیم کرد.

وی ادای احترام به شد: بخشی ازچالش‌های ابتدای سال اجتناب کرده اند جمله افزایش دستمزد‌ها اگرچه باعث افزایش ارزش ساخت می‌شود، با این حال اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است باعث ثابت بودن اصولاً کارمندان به کار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راندمان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ساخت افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تحریک تقاضا می‌شود، به دلیل به نفع ساخت {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورنمای خوبی را {در این} زمینه پیش‌سوراخ بینی می‌کنیم.

معاون صنایع کلی وزارت صمت اظهار در اتصال وسط سراسری فرش ایران ذکر شد: این وسط به صورت مستمر در جاری ورزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان این وسط در زیر مجموعه صنایع کلی وزارت صمت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود اصلاح مقامات‌ها این گونه نیست کدام ممکن است کل نظام بانکی افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصلاح عالی مقامات ظرف عالی روز کل نظامات اصلاح نمی‌یابد، ما در نظامات تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین کار هم مشکل‌های فوق العاده زیادی داریم کدام ممکن است نیازمند همکاری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند آثار توری کدام ممکن است در اسل ۹۷ رخ داده است، بار‌ها موج‌های تورمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم در برخی اجتناب کرده اند موج‌های آن هستیم، در واقع این باعث نمی‌شود کدام ممکن است تعهد شخصی را در بهبود ساخت نادیده بگیریم.

برادران با اشاره به اینکه در صورت گشایش در مذاکرات خواه یا نه نسبت به ساخت داده ها بنیان بی‌توجهی خواهد بود، ذکر شد: قطعا این گونه نخواهد بود. مهمترین افرادی که همراه خود مردمان همکاری کرده‌اند صاحبان صنایع بوده‌اند کدام ممکن است در سال‌های قبلی موقعیت کلیدی داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا محوریت ساخت باقی خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گاه {به سمت} میدان دادن به واردات نخواهیم سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع بار‌ها اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور تکرار شده است.

کاهش ارزبری در بخش محصولات خانگی

وی همراه خود تاکید بر اینکه نباید به تماس گرفتن ساخت، ساخت نما‌ها محصولات را ساده مونتاژ کنند، گفت: این مساله نیز واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق محسوب می‌شود. کاهش پول خارجی بری اجتناب کرده اند ۱.۵ میلیارد دلار به ۱.۲ میلیارد دلار در بخش محصولات خانگی اجتناب کرده اند طریق افزایش عمق مونتاژ موجود در در نتیجه صرفه جویی ارزی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم می‌دهد کدام ممکن است اگرچه افزایش ساخت داشته‌ایم، با این حال در بخش واردات اجزا کاهش داشته‌ایم.

معاون صنایع کلی وزارت صمت گفت: بعد اجتناب کرده اند انبساط قیمتی کدام ممکن است در سال ۹۷ در بخش فراهم می کند خانگی صورت گرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازه‌ای کدام ممکن است قیمت‌ها به همان اندازه ۲ برابر افزایش کشف شد همراه خود کار با هم همراه خود صنایع فراهم می کند خانگی، قیمت ساخت کنندگان فراهم می کند خانگی همراه خود شبیه به قیمت تحریک کردن به کار مقامات در دسترس بودن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت هم یکی اجتناب کرده اند راهکار‌های جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قیمت‌ها {بوده است}.

معاون وزیر صمت ذکر شد: ما الان در متعدد اجتناب کرده اند بخش‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها اولین متعدد اجتناب کرده اند محصولات همراه خود ملاحظه به افزایش قیمت‌ها دچار مشکل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع کار را برای تولیدکنندگان خانه دردسرساز می‌تنبل.

وی با اشاره به قیمت فراهم می کند یدکی خودرو ذکر شد: تاکنون {در این} زمینه وضعیت اندیشه‌ال نبوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا تاکید شده کدام ممکن است قیمت خوردن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کننده بر روی کالا درج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند خانگی در انتخاب ما برای این کار قرار گرفته است.

برادران گفت: وزیر صمت همراه خود رئیس کل موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین ذیربط ۲ طرف جلساتی برای اصلاح استراتژی‌ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث واحد‌های راکد نیز جلساتی در قالب ستاد تسهیل در مرحله استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند ارکان این دوره ها نمایندگان موسسه مالی‌ها هستند کدام ممکن است همکاری خوبی هم داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر هم نقدی داشته‌ایم، واقعیت اقتصاد است کدام ممکن است مانع ساخت نظام بانکی است، با این حال این به معنای عدم همکاری آن‌ها نیست.

این سیستم وزارت صمت برای نبرد همراه خود کالا‌های قاچاق

وی در اتصال همراه خود نبرد قاچاق در وزارت صمت گفت: ستادی همراه خود عنوان ستاد نبرد همراه خود قاچاق در ملت پرانرژی است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر وزارتخانه‌ای هم وظیفه دارد کدام ممکن است ستادی {در این} زمینه پرانرژی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضا مرکزی ستاد وزیر صمت است کدام ممکن است وی {در این} زمینه ستادی را در وزارت‌خانه پرانرژی کرده است.

برادران دقیق داشت: اصولاً بخش‌های درمورد به قاچاق در بخش صنایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رویکرد جدید پیش فرض، کلیه مسائلی کدام ممکن است به صنعت شرح داده می شود، توسط عالی اداره کل اداره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا موضوع قاچاق را نیز بخش صنایع کلی وزارت خانه پیگیری می‌تنبل.

وی همراه خود دقیق اینکه در ماه قبلی وارد بخش نبرد همراه خود قاچاق فراهم می کند یدکی خودرو شده‌ایم، ذکر شد: به مرور بخش‌های نبرد همراه خود قاچاق توسط وزارت صمت افزایش می‌یابد در فاز بعد وارد بخش نبرد همراه خود فراهم می کند خانگی قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن نیز وارد نبرد همراه خود قاچاق صنایع دخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وارد بخش محصولات سلولزی، زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هم وارد بخش نبرد همراه خود فروشگاه لباس خواهیم شد.

معاون صنایع کلی وزارت صمت همراه خود دقیق اینکه نبرد همراه خود کالا‌های قاچاق در همه زمان ها در اصل کار وزارت صمت {بوده است}، ذکر شد:، با این حال کار قابل توجه {در این} بخش تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش ساختار تجدید آرایش داشته‌ایم، بطوری کدام ممکن است در بخش نبرد همراه خود فراهم می کند یدکی خودرو تاکنون اقداماتی {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه به الگویی رسیده‌ایم کدام ممکن است این نمونه در کالا‌های تولید دیگری نیز تکرار می‌شود.

وی افزود: در الگوی جدید نظامات مختلف سبک تذکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پوشش‌های خودمان چگونگی عالی بازار شفاف را طراحی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا برای ضمانت اجتناب کرده اند اصالت کالا سامانه اصالت سنجی در بخش فراهم می کند یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند خانگی پرانرژی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می‌توانند اجتناب کرده اند کد پیامکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند‌افزار سلول اجتناب کرده اند طریق کد رهگیری اصالت کالا را متعهد شدن کنند.

برادران دقیق داشت: در بخش امتیازات درمورد به اصناف همراه خود اتحادیه‌ها تعاملات فوق العاده خوبی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی شده است، اجتناب کرده اند بخش پاسخگویی اجتماعی آن‌ها استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساخت کنندگان صنایع خانه صحبت شده به همان اندازه شاهد کاهش کالا‌های فعلی دسترس در بازار به طور قابل توجهی در بخش‌هایی کدام ممکن است همراه خود کالا‌های قاچاق برخورد می‌کنیم، نباشیم.

برادران گفت: در بخش قاچاق اگر تمام نظامات شفاف سازی را پرانرژی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی پذیری می‌توانیم امیدوار باشیم کدام ممکن است وضعیت افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا در جستجوی آن هستیم کدام ممکن است اگر تمام بازار را نتوانیم تحمل تاثیر قرار دهیم، به صورت فاز بندی شده اقدام کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان {در این} بازار‌ها بهبود استاندارد کالا را بیانیه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد کم شدن کالا‌های قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد کالا‌های خانه باشند.

معاون صنایع کلی وزارت صمت گفت: موضوع مطالبه رئیس معظم انقلاب با اشاره به امحای کالا‌های قاچاق را نیز دنبال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به فرمان مدیریت {در این} زمینه امتحان شده می‌کنیم به همان اندازه شاهد امحای کالا‌های قاچاق باشیم، از به همان اندازه مردمان این موضوع را بیانیه نکنند، نسبت به وقف ما با اشاره به نبرد همراه خود قاچاق دچار تردید هستند.

کارنامه قابل دفاعی در بخش فراهم می کند خانگی داریم

وی در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار فارس با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای داده ها بنیان کردن بخش فراهم می کند خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد ساخت موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند امتیازات درمورد به سال ۹۷ (گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف) ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند صنایعی کدام ممکن است در ۶ ماه قبلی همراه خود همکاری بین وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب صنایع فراهم می کند خانگی صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارنامه قابل دفاعی دارد مجموعه فراهم می کند خانگی است.

برادران دقیق داشت: در بخش فراهم می کند خانگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال در گذشته ساخت اجتناب کرده اند ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۳ هزار تجهیزات به ۱۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۹ هزار تجهیزات مرتفع است کدام ممکن است انبساط بیش اجتناب کرده اند ۷ درصدی را شاهد هستیم کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند کالا‌ها یادآور ماشین لباس‌شویی این انبساط ۳۶ نسبت است بوده، بطوری کدام ممکن است اجتناب کرده اند ساخت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۷ هزار تجهیزات به حداقل یک میلیون ۶۱۰ هزار تجهیزات رسیده‌ایم.

وی ذکر شد: در زمینه ساخت یخچال انبساط ۹ درصدی داشته‌ایم، بطوری اجتناب کرده اند ۲ میلیون ۲۸۰ هزار به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۰ هزار تجهیزات رسیده‌ایم.

معاون صنایع کلی دقیق داشت: در ماشین ظرف‌شویی اجتناب کرده اند ۷۱ هزار به ۱۲۵ هزار افزایش داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر کالاهای خانگی نیز شاهد انبساط ساخت بوده‌ایم.

ضعیف {نیروی کار} در بخش صنعت

معاون وزیر صمت گفت: در برخی اجتناب کرده اند بخش‌ها همراه خود ضعیف {نیروی کار} مواجه هستیم، با این حال امیدواریم همراه خود افزایش دستمزد‌ها این مساله تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی بخش‌های تجاری را به دلالی ترجیح دهند.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند کار‌های ما در سال قبلی همراهی وزارت صمت همراه خود اصحاب صنایع برای کاهش نپخته فروشی بود. در بخش محصولات پتروشیمی کار‌هایی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد ملاحظه صفحه بحث‌های مختلف قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوشش جدید یعنی اخذ مشکلات اجتناب کرده اند صادرات داروها نپخته در بخش داروها پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها فلزی تشکر کرده‌اند.

برادران افزود: یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش قیمت موارد، موضوعات درمورد به بازار‌های جهانی است کدام ممکن است هر چقدر به بازار‌های جهانی پیوند داشته باشیم، افزایش قیمت جهانی اصولاً به اقتصاد ما ضربه می‌زند. مردمان پیش بینی دارند، یک بار ما ساخت کننده نفت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پتروشیمی اجتناب کرده اند نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین حاصل می‌شوند پیش بینی دارند، همراه خود افزاش قیمت نفت قیمت ساخت افزایش نیابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت داروها اولین ساخت کنندگان خانه افزایش نیابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه این موضوع اجتناب کرده اند حقوق ساخت‌کنندگان خانه است.

معاون وزیر در طولانی مدت ادای احترام به شد: اگر بتوانیم همراه خود ابزار مشکلات پلکانی صادرات انتخاب را بدهیم به تامین خواستن‌های خانه بخشی اجتناب کرده اند مشکلات رفع می‌شود. الان نپخته فروشی در دنیا هدف نیست.