تخلیه اسامی بدهکاران قطعی؛ یک بار دیگر طبق استاندارد؟


دیروز سخنگوی مقامات ادعا کرد کدام ممکن است موسسه مالی الاهلی اسامی بدهکاران اصلی شخصی را ادعا کرده است. این یکی اجتناب کرده اند وعده های آقای ابراهیم رئیسی برای کشتی همراه خود فساد بود، با این حال در مقاطع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حصول نتیجه به پایان رسید.

انتشار اسامی بدهکاران قطعی؛  دوباره طبق معمول؟

دیروز سخنگوی مقامات ادعا کرد کدام ممکن است موسسه مالی الاهلی اسامی بدهکاران اصلی شخصی را ادعا کرده است. این یکی اجتناب کرده اند وعده های آقای ابراهیم رئیسی برای کشتی همراه خود فساد بود، با این حال در مقاطع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حصول نتیجه به پایان رسید.

علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات دیروز (۱۹ فروردین) در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند وعده های رئیس جمهور محقق شد، موسسه مالی سراسری شناخته شده به عنوان بهترین موسسه مالی ملت اسامی بدهکاران اصلی شخصی را ادعا کرد.

جهرمی همراه خود توصیه این لینک به تماس گرفتن اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دارای بدهی قابل ملاحظه، این اقدام را در راستای شفاف سازی دانست.

این امر را می‌توان به‌عنوان باور یکی اجتناب کرده اند وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور سیزدهم به‌عنوان خوب اتفاق خوشایند تلقی کرد، با این حال سؤالاتی را نیز تحمیل می‌تدریجی:

۱. به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم این فهرست ها چندین بار در وسط های مختلف اجتناب کرده اند جمله سال های ۱۳۹۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹۷ آشکار شده است با این حال {نتیجه نهایی} تجزیه و تحلیل ها به اطلاع عموم نرسیده است. خواه یا نه این لیست به آینده لیست های زودتر دچار احتمالاً وجود خواهد داشت؟

۲. خواه یا نه همه آنها بدهکار هستند هر دو برخی اجتناب کرده اند آنها بدهی بانکی شخصی را صنوبر می کنند؟

۳. اگر همه این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها بدهکار بودند، چه اتفاقی برای او یا او افتاد؟

۴. چرا به دارندگان بدهی های کلان رهن های با کیفیت حرفه ای همراه خود عنوان های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان های مختلف داده تبدیل می شود؟

۵. چرا موسسه مالی مرکزی میزان اساس معوقات بانکی را به صراحت ادعا نکرد؟

۶. چرا نامی اجتناب کرده اند برخی نمایندگی های خودروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های شخصی کدام ممکن است آموزش داده شده است تبدیل می شود بهترین بدهکاران بانکی ملت هستند، {وجود ندارد}؟

۷. اساساً تخلیه فهرست اسامی با بیرون اقدام قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی اموال بیت المال چه فایده ای دارد؟

۸. رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات خاصی کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی برای اخذ ضمانت های مورد نیاز برای بازپرداخت رهن های کلان انجام نداده است چیست؟

۹. قوه قضاییه حدس و گمان به همراه خود این بدهکاران عظیم چگونه برخورد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تضمینی برای بازگرداندن اموال به بیت المال موجود است؟

۱۰. در حالی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مردمان همراه خود طیف گسترده ای از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام مشکلات مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رهن های زیر ۳۰ میلیون تومان ضمانت می خواهند، {چگونه می توان} چنین رهن های کلانی را با بیرون ضمانت مورد نیاز به برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها داد؟

* خواهید کرد بینندگان ایسنا می توانید سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی را {در این} زمینه در نیمه بازخورد مطرح کنید.

تأمین: ایسنا