تخفیف بیت کوین به ۳۸۰۰۰ دلار به یکنواخت زرشکی شدبه گزارش ضربان قلب بازار، چون آن است قبلاً توسط مشاوران کدام ممکن است شاهد کاهش از حداکثر خوب ارزش بیت کوین بودند، پیش بینی می رفتند، خوب ارزش بیت کوین در ۲۴ ساعت قبلی به زیر ۴۰ هزار دلار رسیده است.

بیت کوین صبح بلافاصله همراه خود کالا شدیدی برخورد با شد، از قیمت آن بیش از سه نسبت کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اجتناب کرده اند کانال ۴۰۰۰۰ دلار شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کانال ۳۹۰۰۰ دلار شد. با این حال این بالا کار نبود. فروشندگانی کدام ممکن است بر بازار تسلط داشتند توانستند قیمت را حتی به ۳۸۶۹۷ دلار برسانند به همان اندازه بیت کوین را پس اجتناب کرده اند ۳۳ روز به زیر ۳۹۰۰۰ دلار برسانند.

در جاری حاضر حدود ۳۹۰۰۰ دلار تخفیف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها اجتناب کرده اند طریق کانال ۳۸۰۰۰ وارد کانال ۳۹۰۰۰ دلاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند مشاوران بر این باورند کدام ممکن است خوب ارزش بیت کوین بالقوه است به کاهش شخصی یکپارچه دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به همان اندازه ۳۰ هزار دلار کاهش یابد.

پس اجتناب کرده اند کاهش خوب ارزش بیت کوین، پول نقد ها نیز نقره جدید شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار زرشکی روزمره را تخصص کردند. در بین ۵۰ پول نقد برتر بازار در جاری حاضر، جدا از مونرو کدام ممکن است تنها نیم نسبت انبساط کرد، بقیه پول نقد ها کاهش یافته است اند کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها بیش اجتناب کرده اند ۵ نسبت کاهش یافته است اند. بیشترین افت درمورد به پروفایل Coin است کدام ممکن است قیمت آن ۱۰ نسبت کاهش یافته است است. EOS نیز کاهش ۹ درصدی را در نمودار نماد می دهد.

اتریوم نیز ۳۰۰۰ دلار اجتناب کرده اند پشتیبانی شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد. همراه خود افت ۴ درصدی در پیشنهادات بلافاصله، بهترین پول نقد دسترس در بازار حدود ۲۹۱۰ دلار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بازه قیمتی تخفیف تبدیل می شود.