تخصیص الکترونیک زمین سایت های صنعتی


مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل گفت: به منظور شفاف سازی فرآیند کار و کاهش بروکراسی اداری، فرآیند واگذاری زمین در شهرهای صنعتی شفاف و کاملا الکترونیکی است.

محمد احلی

محمد اهلی با اعلام این خبر گفت: در واگذاری الکترونیک زمین، زمین خالی در سامانه www.eservices.isipo.ir قابل مشاهده است و متقاضیان می توانند بدون مراجعه به سایت های صنعتی شرکت و از طریق سامانه مذکور، زمین های خالی را مشاهده کنند. درخواست زمین صنعتی

وی هدف از این فرآیند را شفاف سازی، تسهیل امور، کاهش مراجعات شخصی، حذف کاغذبازی و الزامات قانونی عنوان کرد و افزود: در این فرآیند کلیه امور مربوط به واگذاری زمین طبق جدول ابلاغی به صورت کاملا الکترونیکی است.

اهلی ادامه داد: شرکت اماکن صنعتی در فرآیند جدید هیچ گونه تداخلی با نحوه واگذاری قطعات به سرمایه گذاران ندارد و تمامی مراحل توسط خود متقاضیان انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل افزود: در این فرآیند الکترونیکی با کسانی که زودتر وارد سامانه شده و مراحل ثبت را طی کرده اند، اولویت تملک زمین خواهد بود.

محمد اهلی: واگذاری الکترونیک زمین شهرهای صنعتی

تخصیص الکترونیک زمین سایت های صنعتی