تحویل محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالای ایران


کارگزاری آرمون بورس از عرضه محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالای ایران در تاریخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۱ خبر داد.

کد پیام: ۱۹۵۴۱

تاریخ صدور: یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ – ۱۴:۵۱

تحویل محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالای ایران