تامین مواد اولیه گاربان گیر زیرمجموعه سایپا


به گزارش پولز بازار، بر اساس صورت های مالی سه ماهه شرکت کمک فنر ایندامین، سود و زیان و تولید این شرکت با افت مواجه شد که به گفته کمک فنر ایندامین، تعطیلات نوروزی و مشکلات شرکت در تامین مواد اولیه مورد نیاز، باعث این امر شد. ضرر و زیان.

تامین مواد اولیه گاربان گیر زیرمجموعه سایپا