تامین زمین مشگین شهر برای نهضت ملی مسکن


مدیرکل راه سازی استان اردبیل گفت: بیش از ۱۴ هکتار از زمین های شرکت های نفتی مشگین شهر برای نهضت مسکن ملی توافق شده است.

مهروف dom

محبوب حیدری در جمع خبرنگاران گفت: شرکت نفت اردبیل به منظور بی خانمان سازی افراد بی خانمان در مشگین شهر ۱۴.۵ هکتار از زمین های این شهرستان را در اختیار اداره کل راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن قرار داد.

وی افزود: زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرستان مشگین شهر تامین شده و بر اساس توافقنامه هیچ مشکل و محدودیتی در خصوص تعداد متقاضیان مسکن در این شهرستان نخواهیم داشت.

تامین زمین نهضت ملی مسکن در شهرهای استان اردبیل

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: این قرارداد در چارچوب اجرای ماده ۱۰ قانون پرش مسکن مبنی بر واگذاری و تحویل رایگان زمین بر اساس ماده ۶ سازمان مسکن و کشور منعقد شد. قانون حمایت تولید و عرضه با مالکیت و از طرف اداره کل.

حیدری گفت: تمامی زمین های مورد نیاز برای ساخت واحدهای حرکت ملی در شهرستان های استان اردبیل در اختیار متقاضیان واجد شرایطی قرار گرفت که برای پیش پرداخت اقدام کرده بودند.

تامین زمین مشگین شهر برای نهضت ملی مسکن

تامین زمین مشگین شهر برای نهضت ملی مسکن