تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی ندارد


رئیس سازمان صمت استان اردبیل گفت: برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی وجود ندارد و با توجه به خواست استانداران، تامین آرد به میزان مورد نیاز انجام می شود.

رامین صادقی

رامین صادقی رئیس سازمان حراست استان اردبیل گفت: برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی وجود ندارد و تامین آرد بر اساس خواست استانداران و بر اساس مقدار مورد نیاز صورت می گیرد.

وی بیان کرد: اردبیل یکی از استان های زیرمجموعه سازمان صمت و استانداری در حوزه آرد و نان است که چندین مدیر باید بر روند تهیه نان نظارت داشته باشند.

صادقی بیان کرد: سهمیه آرد نانوایی ها در ماه های اخیر کاهش نداشته است اما قیمت آرد در نواحی تجاری و صنعتی از ۱۷۰ هزار تومان به ۶۷۰ هزار تومان رسیده است و در این راستا شاهد افزایش قیمت هستیم. محصولاتی مانند ماکارونی

رئیس سازمان حراست استان اردبیل ادامه داد: افزایش قیمت برنج تاثیری در افزایش تقاضای نان نداشت و با توجه به جلسات برگزار شده آرد مورد نیاز را با توجه به نیاز شهرستان ها تامین می کنیم. فرمانداران درخواست ها.

صادقی تصریح کرد: ۹۰ درصد آرد عشایری به جای تهیه نان به فروش می رسد و آرد خام روستاییان و عشایر با نظارت فرمانداران در امر تهیه نان امری عادی است و با توجه به اینکه آرد کافی مورد نیاز شهرها است. در شهرهای گردشگری ارائه می شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرانه مصرف آرد ۸ تا ۱۲ کیلوگرم است تا بتوانیم آرد مورد نیاز شهرک های گردشگری را تامین کنیم اما به دلیل ازدحام جمعیت به سرعت با کمبود نانوایی ها و عرضه آرد رایگان مواجه هستیم. که باعث افزایش قیمت ارز شده است.

رئیس سازمان حراست استان اردبیل ادامه داد: برای صدور مجوز و کد فعالیت با توجه به تقاضای شهرها مقدمات لازم است و فعالیت نانوایی ها به ۴۰ واحد نانوایی مجوز و کد فعالیت داده می شود و ۳۸ واحد نانوایی نیز سهمیه رایگان دریافت می کنند. مانند اصناف و صنایع.

تازیگی گفت: تمام تلاش ما بر این است که بدون تخلف احتمالی نان در اختیار شهروندان قرار دهیم و بتوانیم با نظارت بر تسهیلات با نانوایانی که مقصر هستند برخورد قانونی کنیم.

رامین صادقی: تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی ندارد

تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی ندارد