بیم تداوم خشکسالی در اردبیل


حمید فضلی گفت: تنش آبی نسبتا شدیدی که طی چند سال گذشته در استان اردبیل آغاز شد، امسال با کاهش بارندگی ها تشدید شده و نگرانی از تداوم و تشدید خشکسالی در منطقه را افزایش داده است.

تخلیه سد

نماینده حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل از تشدید تنش آبی در استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: میزان بارندگی در استان اردبیل نسبت به دوره بلندمدت ۲۷ درصد کاهش داشته است.
حمید فضلی گفت: تنش آبی نسبتا شدیدی که طی چند سال گذشته در استان اردبیل آغاز شد، امسال با کاهش بارندگی ها تشدید شده و نگرانی از تداوم و تشدید خشکسالی در منطقه را افزایش داده است.

وی افزود: علاوه بر کاهش مداوم بارندگی از چند سال قبل، کاهش شدید رواناب و ذخیره‌سازی زیرزمینی استان را در معرض خطر خشکسالی قرار داده و خسارت قابل توجهی به کشاورزان وارد کرده است.

نماینده حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: کاهش بارندگی در استان اردبیل و تداوم خشکسالی علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده ای برای کشاورزان، این روزها تا مرز آب شرب نیز پیش رفته است. مردم و در بسیاری از روستاها مشکل تامین آب وجود دارد و در برخی از شهرها نیز آب قطع شده و کاهش کیفیت آن مشهود است.

وی با اشاره به کاهش حجم سدهای استان اردبیل افزود: در حال حاضر ۱۲۱ میلیون مترمکعب از ۴۰۲ میلیون مخزن در ۵۲ سد استان پر شده است که اکثر سدها نسبت به سال قبل با کاهش آب مواجه هستند. . سال قبل

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: سد یامچی اردبیل با حجم ذخیره آب ۸۲ میلیون مترمکعب به عنوان مهمترین سد استان که آب شرب مرکز استان را تامین می کند. مهمترین سد استان اردبیل در حال حاضر حدود ۲۴ میلیون متر مکعب آب دارد.

فضلی ادامه داد: سد خداآفرین با ۱۹۹ میلیون مترمکعب آب نسبت به سال قبل ۳۴ میلیون مترمکعب و سد ارس با ۹۱۲ میلیون مترمکعب آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

وی بیان کرد: ظرفیت سد سبلان از ۱۰۵ میلیون مترمکعب به ۲۱ میلیون مترمکعب و ظرفیت مخزنی سد احمد بیگلو از ۲۷ میلیون مترمکعب به ۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
نماینده حفظ و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل ادامه داد: ظرفیت سد گیوی شهرک کوثر ۴۹ میلیون متر مکعب است که به دلیل کمبود بارندگی به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای موجود، استان اردبیل در مقایسه با استان های واقع در شمال غرب کشور از جمله استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان که شرایط آب و هوایی نسبتا مشابهی دارند، رتبه چهارم بارندگی را دارد.

تاکنون ۱۰ آب انبار بزرگ و ۴۲ آب انبار کوچک در استان اردبیل ساخته شده است.

بیم تداوم خشکسالی در اردبیل

بیم تداوم خشکسالی در اردبیل