بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در انگلیس طی ۶ سال گذشتهبه گزارش نبض بازار، به نقل از گاردین، در ماه آوریل قیمت مسکن در انگلیس بیشترین رشد ماهانه در ۶ سال گذشته را به ثبت رساند.

البته بانک هالیفکس، اعلام کرده که افزایش نرخ بهره از یک سو و عدم توانایی مردم برای خرید موجب خواهد شد که قیمت طی سال آینده تعدیل شود.

در ماه آوریل برای دهمین ماه پیاپی قیمت مسکن در انگلیس افزایش یافت و هم اکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی، ۲۸۶ هزار و ۷۹ پوند است. قیمت مسکن در این کشور نسبت به آوریل سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و به طور متوسط قیمت هر واحد مسکونی طی دو سال گذشته در انگلیس ۵۰ هزار پوند افزایش یافته است.

هالیفکس تاکید کرده که شیوع کرونا بازار مسکن در انگلیس را داغ کرده و راسل گالی مدیرعامل این بانک می‌گوید: حداقل در شرایط کنونی به خاطر بی‌ثباتی اقتصادی احتمال کمی وجود دارد که روند رشد قوی قیمت مسکن فروکش کند.

معاملات مسکن و تعداد وام‌های پرداخت شده در انگلیس نشان می‌دهد که در کوتاه مدت همچنان خرید و فروش‌ها بالا خواهد بود.