«بیرون از کاف» اجتناب کرده اند دیدار رئیس انقلاب همراه خود دانشجویان


عصر روز سه‌شنبه؛ در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان تن نفر اجتناب کرده اند دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای تشکل‌های دانشجویی همراه خود رئیس معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

محتوای متنی  نظر محسن معتمدکیا اجتناب کرده اند این دیدار به رئوس مطالب ذیل است:

به «فریبرز» گفتم: «باید هر عصر میری کمیته میگی کشیک دارم. خب من می خواهم مادرم، نگرانت می‌شم. به همان اندازه صبح خوابم نمی‌بره …» استکان چای را سرکشید: «اتفاقا امشب خونه‌ام. درگیر نباش». منزلمان طبقه دوم بود. او سر خورد اتاق خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم هم بعد اجتناب کرده اند مدت‌ها سرم راگذاشتم روی بالش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خیال آسوده خوابیدم. باقی مانده است چشمانم خوب و دنج نشده بود کدام ممکن است صدای زنگ در بلند شد. رفتم توی بالکن. رفقای کمیته‌ای پسرم بودند. وقتی داشت می‌سر خورد صدایش زدم: «دیدی امشب هم رفتی». بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهم کرد. لبخندی تحویلم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کف دست خداحافظی کرد. یک بار دیگر سر خورد کشیک کمیته.

این احتمالا فینال یادآوری‌ای است کدام ممکن است مادر شهید فریبرز کشوردوست اجتناب کرده اند مرد شهیدش روایت کرده؛ جوانی کدام ممکن است در بیست سالگی به مبایعه نامه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامش در جاده یکی اجتناب کرده اند درهای بی نظیر «بیت‌مدیریت» ابدی شد.

-قرار ما برای ساعت ۱۵:۳۰ در جلوی درگاه «کشوردوست» بسته شدن شد. ۱۵ دقیقه زودتر به محل قرار رسیدم. جلوتر اجتناب کرده اند اینکه سایر خبرنگاران به محل برسند اسمم را به پاسخگو برای گیت اول گفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازرسی اظهار داشت «منتظر بمان». پس اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک قرار زودتر، خبرنگاران تولید دیگری رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند بازرسی کارتهای سراسری اجتناب کرده اند گیت اول رفتن کردیم. اولین چیزی کدام ممکن است نگاهم را جلب کرد، تصویری عظیم اجتناب کرده اند شهیدی بود کدام ممکن است اسمش به تصویر یکی اجتناب کرده اند درگاه‌های بی نظیر به بیت مدیریت تغییر شده است؛ شهیدی کدام ممکن است به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند این ساده اسمش را شنیده بودم. همراه خود خانه چنان غریب بودم کدام ممکن است نمی‌دانستم می‌توانم در آن محل اجتناب کرده اند تصویر این شهید عکس بگیرم هر دو ۹ با این حال ریسک نکردم، ساده تصویرش را در ذهنم حک کردم. تعدادی از قدم جلوتر، کوچه شهید کشوردوست را {به دقت} زیر تذکر بدست آوردم؛ کوچه‌ای کدام ممکن است برای خودش به موزه‌ی عکسها شهدای انقلاب اسلامی تغییر شده، اجتناب کرده اند تصویر شهید همدانی به همان اندازه عکسها شهید آوینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید محسن پارسا. هاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید واج کوچه‌ای را برانداز می‌کردم کدام ممکن است برای اولین بار اجتناب کرده اند آن رد می‌شدم.

به در دوم رسیدیم. «آقایان! خواهید کرد سخنران مراسم همین الان هستید؟» در گذشته اجتناب کرده اند اینکه جوابی بدهیم، عزیزی کدام ممکن است همراهمان بود اظهار داشت کدام ممکن است «این دوستان خبرنگارند». وارد شدیم. اولین مرحله بازرسی میزان دمای هیکل‌مان بود. مثبت کدام ممکن است شدند جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمان دوره ای است، در را باز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستند کدام ممکن است {تلفن های همراه} را عرضه بدهیم. گوشی‌ها را دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی به حداقل یک وارد حیاط بیت مدیریت شدیم.

در درگاه حسینیه حضرت امام خمینی (ره) هم اسامی چک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در درگاه حسینیه شدیم. اجتناب کرده اند شبیه به ورود، زیلوهای آبی معروف جلب ملاحظه می‌کرد. همه عامل مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک. محافظان مثل سطوح زودتر در پایان احترام پس اجتناب کرده اند بازرسی بسته شدن {به سمت} حسینیه هدایت‌مان کردند. وارد حسینیه کدام ممکن است شدم شبیه به صحنه معروف کدام ممکن است به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند این در تلویزیون دیده بودم جلوی چشمانم بود. همه عامل به شبیه به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظمی. صندلی‌ها همراه خود شکاف‌گذاری صحیح در تعدادی از ردیف جدا هم چیده شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس زودتر می‌رسید می‌توانست در جای بهتری بنشیند. ساعت نزدیک ۴ بود. نمی‌خواستم جایگزین را برای برانداز عمومی حسینیه اجتناب کرده اند کف دست بدهم. عالی در اطراف درست زدم. سادگی حسینیه امام کدام ممکن است عمرش به نزدیک ۳۳ سال می‌رسد بیش اجتناب کرده اند هر عامل تولید دیگری من می خواهم را تحمل تاثیر قرار داده بود. جمله نصب شده اجتناب کرده اند حضرت امام در روبه‌روی جایگاه رئیس انقلاب را نظر کردم. «دانشکده خوشایند عالی ملت را سعادتمند می‌تنبل»؛ جمله‌ای کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای دیدار همراه خود دانشجویان محدوده شده بود.
دوم به روز به انواع دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانان اضافه می‌شد. هر دو باید صندلی‌ام را محافظت می‌کردم هر دو اینکه به در اطراف، دورم شکسته نشده می‌دادم. {در این} بین راه سوم را محدوده کردم. کتم را روی صندلی گذاشتم به همان اندازه همراه خود خیال دستی به کار خبرنگاری‌ام برسم. به ورودی رفتم. کل دکور برای رئیس انقلاب، شبیه به پرده بی تجربه معروف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی صندلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی میز عسلی. سادگی این دکور اجتناب کرده اند نزدیک دیدنی است، حتی وقتی توده ها این بدنه را در تلویزیون دیده باشید.
۱۶:۳۰ همهمه‌ها اصولاً شد؛ مناسب مثل گروه‌های دانشکده کدام ممکن است لحظاتی در گذشته اجتناب کرده اند ورود درک به گروه، شلوغ‌کاری کودک‌ها به بالا می‌رسد. دانشجوهای ردیفهای آخر حسینیه (بیاموزید گروه درس) ایستاده ورودی را دید می‌زدند.

یکی‌شان می‌اظهار داشت: «اجتناب کرده اند همین جا صدای احسنت، احسنت‌مان به ورودی نمی‌رسد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس کدام ممکن است ظاهرا تخصص حضور {در این} محفل را داشت اظهار داشت: «خیالت دستی! آقا کدام ممکن است آغاز به حرف زدن بکنند صدا اجتناب کرده اند دیوار هم در نمی‌آید». این وسط خوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بش ۲ هم‌آموزشی ظاهر شد‌ها را به شخصی خیره کرد. جوری توی بغل هم رفتند کدام ممکن است گویی حسینیه امام، حیاط دانشکده است. قهقه‌شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت‌های زیر زیرکی‌شان برای من می خواهم کدام ممکن است سال‌ها اجتناب کرده اند دوران دانشجویی‌ام می‌تحویل داد رشک برانگیز بود. گعده‌های دانشجویی هم بین خانم‌های دانش آموز برقرار بود. حوصله نشستن روی صندلی نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نفر، تعدادی از نفر نشستن روی زیلوهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب بیت را به صندلی‌ها ترجیح داده بودند.

باقی مانده است به همان اندازه زمان ورود «درک» به «گروه» زمان باقی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه فرصتی اجتناب کرده اند این بیشتر برای خانمها دانش آموز کدام ممکن است خاطرات مشترک‌شان را مرور کنند.
باقی مانده است به همان اندازه ساعت ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تحریک کردن مونتاژ جایگزین باقی بود. جدا دستم دانشجویی خوش‌سیما نشسسته بود. اوج صحبت را همراه خود او باز کردم. خودم را راه اندازی شد کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او هم اظهار داشت محمد جواد پازوکی‌ام، دانشجوی مدرسه علوم پزشکی. پرسیدم دفعه چندم است کدام ممکن است به دیدار مدیریت می‌آیی؟ اظهار داشت کدام ممکن است «مرتبه اول است کدام ممکن است توفیق کشف کردم». پرسیدم کی متوجه شدی برای این مراسم دعوتی؟ همراه خود سرگرم کننده اظهار داشت «همین دیروز ازم پرسیدند می‌آی کدام ممکن است گفتم پرسیدن داره؟ حتما می‌آم». خودم کدام ممکن است تحمل تاثیر سادگی حسینیه امام بودم اجتناب کرده اند او دانستن درباره حسینیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سادگی پرسیدم. پاسخ این است داد: «آقا من می خواهم برای دیدن در را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار نیامده‌ام! انقدر شادی ها‌زده‌ام کدام ممکن است ترجیح می دهم زودتر ساعت ۵ بشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقا را ببینم». پرسیدم دهه هشتادی هستی کدام ممکن است همراه خود سرگرم کننده «مطمئنا» اظهار داشت. بی‌اختیار یاد شهید بیست ساله کوچه فریبرز ملت دوست افتادم. به صندلی‌ام برگشتم. ساعت نزدیک ۵ بود کدام ممکن است ۲ نفر اجتناب کرده اند وزرا اجتناب کرده اند شبیه به در آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره کدام ممکن است ما وارد حسینه شده بودیم، موجود در شدند.
تعدادی از دقیقه مانده به ساعت ۵ صندلی‌های بیشتری در آخر حسینیه امام چیده شد. عکاسان حاضر در حسینیه هم فینال تصاویرشان را اجتناب کرده اند میان باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان شکار می‌کردند. حضور چهره‌های مختلف در مراسم اجتناب کرده اند میان دانشجویان، جایگزین مناسبی برای او یا او بود کدام ممکن است عکسها متفاوتی گزارش کنند.
تعدادی از دقیقه در گذشته اجتناب کرده اند ساعت ۱۷، صدای میکروفن چک شد. «عالی» سیگنال‌ی خوبی بود به همان اندازه خاص تنبل در همین جا تولید دیگری خبری اجتناب کرده اند ضرر همیشگی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروفن نیست. همین سیگنال کافی بود کدام ممکن است دانشجویان خودشان را ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور کنند. دانشجویانی هم کدام ممکن است روی پایین نشسته بودند به صندلی‌هایشان برگشتند. طرفدار‌های پاسخگو برای برگزاری مراسم هم اصولاً به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زدن ماسک درمورد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اینکه اجتناب کرده اند دانشجویان تقاضا کرد کدام ممکن است حین صحبت سخنرانان برگزیده شده کسی حرفی نزد به همان اندازه سخنران حرفش را درست تنبل.

همه عامل کنار هم قرار دادن‌ی ورود مدیریت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقا مثل سخنرانی‌های تلویزیونی رئیس انقلاب، حضرت آقا راس ساعت همراه خود صلوات حضار وارد شدند. همزمان همراه خود ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا معروف «این همه لشگر آمده، به عشق رئیس آمده» طنین‌انداز شد. یاد گروه درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید «برپای» مبصر جلوی پای «معلم» افتادم. بعد از همه این بار کسی «برپا» نگفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل بیهوش رقم خورد. همه عامل شناخته شده بود، مثل گروه‌های درسی کدام ممکن است ورود درک به گروه، بیهوش همه دانشجویان را اجتناب کرده اند جایشان بلند می‌تنبل. قد بلند حجت‌الاسلام رستمی مشاور مدیریت در دانشکده‌ها، کار ما را کدام ممکن است در ردیف او قرار داشتیم برای دیدن دوم ورود حضرت آقا به حسینیه روی حیله و تزویر کرد.
لحظاتی بعد کدام ممکن است حس شادی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت همراه خود هم توام شده بود، دانشجویان همراه خود استقرار رئیس انقلاب بر شبیه به صندلی معروف همیشگی، اوج جایشان آرام گرفتند. قاری ادب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه گرفت به همان اندازه آغاز به تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند قرآن تنبل. صوت زیبای قاری دانش آموز، فضای دلنشین‌تری در حسینیه بوجود آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوای قران، حسینیه را عطرآگین کرد. به محض بالا تلاوت قرآن، صدای خانمی همراه خود اعتقاد به نفس بالا ظاهر شد‌ها را {به سمت} منبر جلب کرد. «حضرت آقا اجازه هست؟». اجازه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود «مطمئنا بفرمایید» رئیس انقلاب سخنرانی‌اش را تحریک کردن کرد. او مجری مراسم بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند میان دانشجویان محدوده شده بود. اظهار داشت: «آقا جان! سلام علیکم. دوستان زیادی مشتاق حضور بودند با این حال بخاطر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نتوانستد در مراسم حاضر شوند». زهرا سادات رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شناسی اجتناب کرده اند دانشکده علامه طباطبایی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند شکسته نشده عرف دیدار دانشجویان همراه خود مدیریت، این دیدار را «یکی اجتناب کرده اند بی‌نظیرترین جلوه‌های مردمسالاری دینی» عنوان کرد کدام ممکن است «برتر‌ترین مقام برتر ملت»، «پدرانه» حرف‌های دانشجویان را می‌شنود.
نخستین دانشجویی کدام ممکن است برای سخنرانی دعوت شد محسن نراقی دانشجوی کارشناسی موضوع شیمی اجتناب کرده اند دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو بسیج دانشجویی بود. او صحبت‌هایش را پرخطر پرخطر اجتناب کرده اند روی برگه‌های اجتناب کرده اند پیش کنار هم قرار دادن شده خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادهایی را به برخی اجتناب کرده اند سندهای تدوین شده، تعدد امکانات انتخاب‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مطرح کرد. اجتناب کرده اند این انتقاد کرد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مسئولان در گزینه ها‌شان اجتناب کرده اند مدیریت مایه می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اظهار داشت کدام ممکن است بعضی اجتناب کرده اند مسئولان طوری کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب می‌گیرند کدام ممکن است همه را اجتناب کرده اند خودشان راضی کنند. حرف‌هایش همراه خود «احسنت، احسنت» دانشجویان در کنار شد. او مشکلات را پایین اوج هم ردیف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر راهکارهایی هم حاضر داد. حرف‌هایش کدام ممکن است به آخر رسید اظهار داشت من می خواهم به تصویر اجتناب کرده اند ۵ نفر سخنران مراسم امشب، تقاضا دارم کدام ممکن است دوره ها شخصی همراه خود فعالان دانشجویی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت برسیم کدام ممکن است این خواست همراه خود جمله مقام معظم مدیریت در کنار شد کدام ممکن است «ان‌شاءالله کرونا تمام شود».

محمدحسین کاظمی دبیر گروه اتحادیه اسلامی دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی مقطع دکتری موضوع آب اجتناب کرده اند دانشکده تبریز سخنران دوم بود. دل او هم اجتناب کرده اند برخی گزینه ها پر بود. لابه‌لای صحبت‌هایش «آقاجان، آقاجان» گفتنش همراه خود لهجه شیرین آذری‌ جلب ملاحظه می‌کرد. اجتناب کرده اند این انتقاد کرد کدام ممکن است برخی در کارهای غیرکارشناسی‌شان پای مدیریت را وسط می‌کشند. اجتناب کرده اند برخی گزینه ها در قوای مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریه انتقاد کرد. حتی به سراغ برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مدیریت در بعضی اجتناب کرده اند استان‌ها سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اینکه اسمی بیاورد اظهار داشت بعضی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی «به در اطراف شخصی حصار کشیده‌اند». در شکسته نشده همراه خود تنظیم زاویه اجتناب کرده اند سمت مدیریت به طرف مسئولان حاضر در مونتاژ اظهار داشت: آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ! اوفوا بعهدکم». صراحت لهجه او سیگنال‌ای اجتناب کرده اند تمایز جنس دیدار سالانه دانشجویان بود. انتقادهایش کدام ممکن است تمام شد اظهار داشت «ما به بلند مدت امیدواریم». در آخر هم اظهار داشت کدام ممکن است «اعضای خانواده دانش آموز حرف‌شان اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواهید کرد تبرکی می‌خواهند». این حرف او کدام ممکن است انگار واقعا حرف دل همه دانشجویان بود همراه خود «احسنت» حاضران در کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس انقلاب در {پاسخ به} این تقاضا گفتند: «چی فرمودید؟». دانش آموز همراه خود اعتقاد به نفس بیشتری اظهار داشت: «انگشتر هر دو چفیه می‌خواهیم!». آقا در پاسخ گفتند: «ان‌شاءالله بگویم تهیه کنند».

محمد اسکندری دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آب دانشکده مدرس سخنران سوم مراسم دیشب بود. جنس حرف‌های او هم مثل ۲ دانشجوی تولید دیگری بود. با بیرون لکنت زبان حرف‌هایش را زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادهایش را اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر اجتناب کرده اند رئیس انقلاب خواست در نماز عصر‌شان، پدرش را کدام ممکن است در تأثیر کرونا اجتناب کرده اند دنیا گذشت، دعا کنند. پاسخ سازنده رئیس انقلاب به این تقاضا، دانش آموز را خندان به صندلی‌اش برگرداند.

علی عظیم‌پور عضو محل کار تحکیم وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اجتناب کرده اند دانشکده امیرکبیر سخنران بعدی بود. او هم «وظیفه‌نشناسی» برخی اجتناب کرده اند را نقد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ادبیاتی صریح به انتقاد اجتناب کرده اند مجلسی صنوبر کدام ممکن است به مشاوره او همراه خود «مانترا شفافیت اجتناب کرده اند افراد رای گرفت با این حال به قولش حرکت نکرد».

در شکسته نشده به موضوع دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفهایش همراه خود «احسنت» خانم‌های دانش آموز در کنار شد. انتقاد اجتناب کرده اند برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند ارگان‌ها شکسته نشده صحبت‌های این دانش آموز بود کدام ممکن است «رهبرم» ادعا کردن‌هایش مدام تکرار می‌شد. عظیم‌پور هم مثل دوستان زودتر‌اش برای بخش پایانی سخنرانی اجتناب کرده اند رئیس انقلاب تعدادی از تقاضا داشت. یکی رساندن ۲ نامه اجتناب کرده اند افراد جهان‌ای اجتناب کرده اند استان فارس کدام ممکن است دچار ضرر آب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس اجتناب کرده اند طرف «مبارزان تاجیکستانی کدام ممکن است در ایران مسکن می‌کنند». تقاضا بعدی‌اش هم این بود کدام ممکن است «آقاجان! بنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار بنده را حتما دعا بفرمایید» کدام ممکن است آقا در پاسخ گفتند: «حتما ان‌شاءالله دعا می‌کنم».

امیرحسین پناهی سخنران پنجم این دورهمی صمیمی بود. او کدام ممکن است دبیر اتحادیه دانشجویان بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی پزشکی نهایی است شمرده‌تر اجتناب کرده اند ۴ دانشجوی زودتر حرف‌هایش را مطرح کرد با این حال حرف او همانی بود کدام ممکن است زودتر‌ها گفتند. وضعیت موسسه مالی‌ها، مشکلات تنظیم زیستی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، میانکاله، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با، موضوعات درمورد به سربازی بچه ها، حضور فعالانه افسران در دنیای آنلاین ما فیلترشده آن هم همراه خود گوشی‌های آمریکایی، محور صحبتهای این دانش آموز بود. او حرف‌هایش را در سه محور «حکمرانی عالمانه، صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه» رئوس مطالب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصداق‌ها اظهار داشت. حرف‌هایش کدام ممکن است تمام شد رئیس انقلاب پرسیدند: «این موضوع حکمرانی عادلانه، صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه مشاوره‌ی من می خواهم است هر دو خواهید کرد؟» کدام ممکن است پناهی پاسخ داد: «{در این} تعدادی از روز روی این محورها کار کردیم». مدیریت همراه خود سرگرم کننده گفتند: «حرف هر {کسی که} هست، حرف خوبی است». پناهی هم مثل زودتر‌ها تقاضا خصوصی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «آقاجان اگر می‌شود قرانی کدام ممکن است {در این} ماه اجتناب کرده اند روی آن تلاوت کردید، به اتحادیه ما حاضر بدهید».

سخنرانی نفر پنجم کدام ممکن است تمام شد مجری خانم مراسم تقاضا کرد کدام ممکن است به تصویر اجتناب کرده اند دانشجویان زن دقایقی صحبت تنبل کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اجازه مدیریت همراه خود شبیه به اعتقاد به نفس اولین مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه زنان را عنوان کرد. حرف‌های او زنان دانش آموز را اوج ذوق آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست زدن‌های آنها مهر تاییدی بود بر حرف‌های او.

۷۵ دقیقه پس اجتناب کرده اند صحبت دانشجویان حالا نوبت رئیس انقلاب بود کدام ممکن است بیانات‌شان را تحریک کردن کنند. ایشان در ابتدا فرمودند: «خیلی برای من می خواهم مایه خوشحالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرسندی است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ۲ سال محرومیت اجتناب کرده اند برگزاری چنین دوره ها شیرینی {در این} دیدار حضور دارم».
رئیس انقلاب شکسته نشده دادند: «بعد از همه این را بگویم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آقایان علاوه بر این آقای پناهی پرخطر پرخطر صحبت کردند کدام ممکن است نکاتی را لکه بینی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی را نمی فهمم. نوشته‌هایتان را بدهید به همان اندازه بخوانم».

ایشان همراه خود ردیابی به انتقادهای مطرح شده در مونتاژ گفتند: «عبارت‌ای کدام ممکن است می‌خواهم دانستن درباره مجموعه صحبت های {انجام شده} بگویم اینجا است کدام ممکن است این حرف‌ها دلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند سوالات مطرح شده پاسخ‌های قانع‌کننده دارد. اینطور نیست کدام ممکن است واقعا این مشکلات کدام ممکن است به افکار‌تان رسید ، عالی بن‌بست باشد. در صحبت های خواهید کرد پیشنهادهایی بود کدام ممکن است قابل دستیابی است ممکن باشد، لکن ضرر اینجاست کدام ممکن است اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنود همراه خود پاسخگو برای مربوطه ندارید کدام ممکن است باید این رفع شود. صحبت حالا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت ۴۰ سال پیش است کدام ممکن است من می خواهم هفته‌ای عالی مرتبه به مدرسه تهران می‌رفتم. دانشجویان سوالاتی می‌پرسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند گره‌ها شبیه به جا باز می‌شد. این را باید عالی جا مناسب کرد. وزرا باید بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خواهید کرد صحبت کنند. اسم سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد کل به اینجا رسید. بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل بدهند. مطمئنا خیلی جاها هم هست کدام ممکن است شاید قابل دلیل نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم این را می‌فهمد.»
رئیس انقلاب در شکسته نشده فرمودند: «من می خواهم اجتناب کرده اند حرف‌های خواهید کرد لذت بردم. این را بدانید اینکه می‌نشینید، در نظر گرفته شده می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صراحت خاص می‌کنید، این برای من می خواهم هم عامل جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی است».
ایشان مفصل به تشریح وضعیت دانشکده در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ترکیبی‌بندی این بخش اجتناب کرده اند بیانات‌شان فرمودند: «جمهوری اسلامی می‌تواند به مدرسه شخصی خوشحال از تنبل با این حال در عین جاری می‌تواند دغدغه دانشکده را نیز داشته باشد».
پس اجتناب کرده اند طرفدار‌های رئیس انقلاب به دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح وضعیت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری‌های افراد «مظلوم با این حال مقتدر» فلسطین در آستانه روز جهانی قدس، دیدار صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۳ ساعته دانشجویان همراه خود مقام معظم مدیریت در نزدیکی زمان شب آفتاب به بالا رسید.
در بازگشت اجتناب کرده اند «بیت مدیریت» چشمم یک بار دیگر به تصویر شهید کشوردوست افتاد کدام ممکن است در تاریکی نزدیکی شب همچنان توجه‌هایش می‌درخشید؛ شهید بیست ساله‌ای کدام ممکن است ۴۲ سال پیش اجتناب کرده اند دیدار دیروز دهه هشتادی‌ها همراه خود رئیس انقلاب به مبایعه نامه رسید.

تأمین: ایسنا