بودجه ساخت استان اردبیل ۵۳۷ میلیارد تومان است


صدیف بدری گفت: ۵۳۷ میلیارد تومان بودجه عمرانی استان اردبیل برای سال جاری است و این منابع بدون مشارکت نمایندگان در شهرستان ها توزیع می شود.

صدیف بدری

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در شورای اسلامی گفت: دولت و استاندار اردبیل به دنبال اجرا و عملیاتی شدن قانون منطقه آزاد تجاری هستند تا همه از نتایج و ثمرات آن بهره مند شوند.

صدیف بدری تصریح کرد: دولت و استاندار اردبیل به دنبال اجرا و عملیاتی شدن قانون منطقه آزاد تجاری هستند تا همه از نتایج آن بهره مند شوند و در این زمینه باید از بهانه تراشی پرهیز کنیم تا بتوانیم از دخالت در توزیع جلوگیری کنیم. منابع

وی بیان کرد: ۵۳۷ میلیارد تومان بودجه عمرانی استان اردبیل برای سال جاری است که توزیع این منابع به شهرستان ها بدون مشارکت نمایندگان مجلس انجام می شود و استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید به توزیع توجه جدی داشته باشند. اعتبارات و جذب منابع به منظور تسریع در اجرای پروژه ها در تمامی مناطق استان.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در شورای اسلامی گفت: با توجه به توزیع متمرکز ۸۰ درصد بودجه کشور، لازم و ضروری است که بین وزارتخانه ها توزیع شود و در این راستا مدیران دستگاه های اجرایی باید از فرصت های ملی استفاده کنند و از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند.

بدری تصریح کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل طی یک سال گذشته در بهره برداری از ظرفیت عملکرد خوبی داشته است، امیدواریم از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ و پاکسازی نفت بیشتر استفاده شود.

وی تصریح کرد: به طور جدی برای ارتقای عملکرد ماموریت مدیران تلاش می کنیم و در این راستا پیگیری های لازم از طریق وزارتخانه ها در حال انجام است و انتظار و تقاضای ما این است که همفکری و همکاری بیشتر در این زمینه صورت گیرد. دستور جلسه. پیشرفت در کار

بدری افزود: تامین آب شرب و احیای آبراه ها از پروژه های مهم و اولویت دار استان است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در شورای اسلامی، تکمیل پروژه پل سد خداآفرین با مشارکت دستگاه های اجرایی و تامین زیرساخت های اقتصادی استان را از اولویت های اصلی دانست. و در این راستا تونل دوم حیران و بزرگراه های استان به همراه راه و شهرسازی استان به بهره برداری می رسد و پروژه راه آهن اردبیل نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

صدیف بدری: بودجه ۵۳۷ میلیارد تومانی برای ساخت و ساز استان اردبیل

بودجه ساخت استان اردبیل ۵۳۷ میلیارد تومان است