به نظر می رسد برچسب حقیقت یابی در رژیم غذایی این بالهای گیاهی بسیار اشتباه است: رژیم غذایی


من این بالهای دارای پایه سیتان را از سوپرمارکت تهیه کردم ، اما در پیدا کردن برچسب تغذیه مشکل دارم.

در 100 گرم ، ادعا می شود که 214 کیلو کالری ، 16 گرم چربی ، 32.4 گرم پروتئین و 6.9 گرم کربوهیدرات دارد.

اینها باید حدود 301.2 کیلوکالری جمع کنند ، که بسیار متفاوت از 214 است. تفاوت برای گرد شدن و غیره بسیار بزرگ به نظر می رسد. آیا توضیحی منطقی وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید