به عرضه برنج خارجی بی کیفیت به نام برنج ایرانی می پردازد


معاون دادستان و رئیس دادسرای ناحیه دوازدهم گفت: با ورود گشت مشترک دادستان تهران، انبار بزرگی در خیابان مولوی تهران کشف و پلمب شد که برنج های خارجی بی کیفیت مانند برنج ایرانی را بسته بندی، نگهداری و تحویل می داد.

به عرضه برنج خارجی بی کیفیت به نام برنج ایرانی می پردازد

معاون دادستان و رئیس دادسرای ناحیه دوازدهم گفت: با ورود گشت مشترک دادستان تهران، انبار بزرگی در خیابان مولوی تهران کشف و پلمب شد که برنج های خارجی بی کیفیت مانند برنج ایرانی را بسته بندی، نگهداری و تحویل می داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، رحیم گلزاده که از کشف و پلمب یک انبار بزرگ در خیابان مولوی تهران که اقدام به بسته بندی، نگهداری و تحویل برنج خارجی بی کیفیت مانند ایران می کرد، گفت: کنترل این انبار طی یک گشت مشترک و توزیع کالاهای عمومی با توجه به تخلفات کشف شده پلمب صادر شد.

معاون دادستان تهران با اشاره به امتناع مالک از بازگشایی درب انبار گفت: با اقدامات فنی و دستور قضایی درب انبار باز شد و در بازرسی در محل مشخص شد مقدار قابل توجهی برنج خارجی بی کیفیت کشف شده است. در بسته بندی برنج ایرانی نگهداری می شود. اکنون در دسترس است.

گلزاده افزود: در انبار کیسه های خالی برنج خارجی و چرخ خیاطی وجود داشت و مالک به صورت غیرمجاز برنج را خرمن می زد که گزارش آماده و انبار برای جلوگیری از عرضه پلمپ شد.

رئیس دادسرای ناحیه ۱۲ با اشاره به اینکه هدف اصلی گشت مشترک در این حضور میدانی، نظارت و کنترل چند انبار برنج، مخلوط و فروش بوده است، خاطرنشان کرد:

به گفته معاون دادستان تهران، برنامه مشترک نظارت بر بازار با حضور دادستانی تهران، وزارت بهداشت، اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به صورت مستمر در پایتخت اجرا می شود. مأموران دادگستری و ناظران جرایم و تخلفات، دستورات لازم را در محل صادر می کنند.

منبع: ایسنا