{به روز} رسانی موقعیت یابی در هفته جهرم فروردین ۱۴۰۱ (#۴۵۵) :: وان کارکارنامه

صبر کن

جنجالی ترین ماشین

صبر کن


مشتریان برتر موقعیت یابی در یک واحد ماه قبلی

دانش ماشین


فینال بازخورد اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات

سپهرشش: صلح، مارتنامجی ۴ خردادماه، طاهیل ادرماه، تکملو، چاهبانماه، کردمالان، فروردین، حم، شده چی، خبرنیست، ۲چراگ، ۲۰ آخر، رزمیشد ک، قرمزموند، ازپسست، گرافتم.

JAC S3: سلام، موافقم، صحت این پیام ها مبهم است

K7 ژانویه: دی ماه ۶۰ روز گزارش عنوان کردیم خبری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالبه کدام ممکن است حق تسلیم شدن نداریم!

علی رضا سلام ef7 دوچرخه خوبه ولی اگه دوست داری اصولاً شتاب بگیری اول رینگ دومی لاستیک خوشایند سوم روغن خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۴۰۰۰ همه وسایل رو عوض کنی مثل تسمه تایم، فیلتر بنزین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، باز کردن . سوپر خیلی کمک میکنه پنجم اینکه اگر بتوانید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمیمه های گرمکن را ببندید کدام ممکن است بستگی دارد نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید.. خاموش کردن آنها دارد، قانونی تبدیل می شود. اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این کار را بکنید این خطرناک است، تاثیر زیادی می تواند داشته باشد.. اگر ماشین ممکن است ۲۵۰ هزار تولید دیگری درآورد، رد کنید.

پرهاممن می خواهم سمند ef7 دارم ۲ ماهه تسمه تایم رو عوض کردم {هر روز} برای اولین بار همراه خود یه توییت اجتناب کرده اند تسمه تایم آغاز به کار میکنه بعد اجتناب کرده اند ده دقیقه صدا برداشتن میشه بافت میکنم صدای دوچرخه تندتر اجتناب کرده اند در گذشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا کار نمی شود. مکانیک می گوید انگیزه آن داروها جدید تسمه تایم است. حالا پرس و جو من می خواهم اینه کدام ممکن است اگه اول صبح بیپ رو نادیده بگیرم مشکلی پیش نمیاد؟؟؟ هر دو ممکنه مشکلات اصولاً باشه؟؟ تشکر اگر هر کسی ممکن است کمک تدریجی.

j4: من می خواهم در ژوئیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژانویه برای G4 گزارش عنوان کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون White اخیر عرضه داده است، همه همین جا پیامی نمی گذارند.

مفید : ۲۳ آبان صنوبر را انجام دادم با این حال باقی مانده است قبضم آزاد نشده است. اگر برج عرضه ۲ بدنه می خواهید باید همین الان صورتحساب شود. از عرضه جسد بیست روز اندازه می کشد

مفید : خوش آمدی. خواه یا نه کسی هست کدام ممکن است در نوامبر گزارش عنوان کرده باشد کدام ممکن است باقی مانده است صورتحساب نگرفته باشد

ابو: داداش پراید در گیربکس پنجم ساده صدای ماشین رو کم میکنه کمیت دوچرخه ضعیفه. بیش از حد خودتو تحریک نکن

ابوسلام بنزین خالص. تحریک: در فشار بالا تجهیزات خواستن به فلش دارد
فینال بازخورد دانش خودرو

امیر کاظمی: اسفند ماه پیش کالا کردم به فروردین، قبضم بلافاصله کشتی شد، قرار بود جسد اسفند عرضه بشه، با این حال همراه خود این مثال معلوم نیست کی عرضه میشه، کسی میدونه؟

St: من می خواهم گل هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم گل هستم

مت: ۲۰-۳۰ روز پس اجتناب کرده اند شاسی بستگی دارد نوع خودرو دارد

به تبس ۲: من می خواهم ۱۵ اسفند صنوبر رو پایان دادن کردم ۱۵ فروردین ضمانت ماشین رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان در نظر گرفته شده کنم همون ماشین بیاد؟؟؟ تمایز روزی بین عرضه خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسید تصویر چقدر است؟

رضایت: کسی پلاک داشته؟

اظهار داشت نادری: الله اکبر

علی سینا دوره ایسلام دوستان عاشق اوکی انشالله یه پرس و جو داشتم ماشین ممکن است رو عرضه دادند هر دو ۹؟ ساینا در ۲۵ مارس دوره ای را به بالا رساند. سفارشی مونتاژ ۲۷ اسفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک ۴۰۱ در ۲۹ آوریل است با این حال باقی مانده است منتظر چراغ عرضه هستم باقی مانده است روشن نشده است. ممنون اجتناب کرده اند لطف ممکن است.

سال تغییر پارسسلام دوستان وضعیت سفارشی ممکن است در چه وضعیتی است؟ من می خواهم به همان اندازه دیروز حملش میکردم حالا کنار هم قرار دادن بودن برای حملش یعنی چی؟؟

عالی شدنسلام داداش همراه خود این حالت قبض الان جسدتو عرضه زمستون میدن با بیرون شک

محمد رضا: سید محمد من می خواهم هم ۲۸ واریز کردم چرا قبض رو ندادم؟؟! در واقع مالیات ۱۱/۱۱ است