بهترین کارها با سینه مرغ: رژیم غذایی


بنابراین من در واقع سینه مرغ کبابی را دوست دارم زیرا 180 گرم خام فقط 198 کالری دارد ، که بسیار عالی است! اما مشکل من این است که با آن چه کنم. من گندم بلغاری را امتحان کردم ، اما نسبت به کالری کمی که دارد بسیار پر است ، اما من نمی خواهم فقط سبزیجات داشته باشم ، و سپس هر کربوهیدرات دیگری با کالری من متناسب نیست. من به دنبال این هستم که مرغم را با چیزی جفت کنم که آن را پر کند تا وعده غذایی تقریباً 330 کالری باشد. توصیه ای؟

دیدگاهتان را بنویسید