بهترین منبع زیستی کلسیم چیست؟ آیا “من شیر دارم؟” همه فریب است یا علمی پشت آن وجود دارد؟ : رژیم غذایی


من می دانم که آهن موجود در محصولات حیوانی بیشتر از منابع گیاهی (heme؟) در دسترس است ، اما بهترین منابع کلسیم و رژیم غذایی برای جلوگیری از پوکی استخوان و پوکی استخوان کدامند؟ (بدون تغییر در شیوه زندگی ، اگرچه این یک عامل بزرگ است). اوه ، من همچنین منابع می خواهم لطفا. من دوست دارم اصطلاحات فنی را بخوانم. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید