بهترین غذا برای افزایش میل جنسی چیست؟ : رژیم غذایی


من نیز به این موضوع علاقه دارم ، غذاهای زیادی با برچسب مواد مخدر دیدم ، همه آنها را امتحان کردم فقط برای اینکه ببینم آیا تفاوتی احساس می کنم ، هیچ چیزی احساس نکردم.

اگر شاخ باشم ، شاخ هستم ، اگر نباشم ، نیستم. واقعا غذا از این نظر روی من تاثیری ندارد.

شاید فقط من هستم.

دیدگاهتان را بنویسید