بهترین روشهای مصرف کراتین؟ : رژیم غذایی


علاوه بر شیک پروتئینی یا اسموتی ، راههای دیگری برای مصرف کراتین چیست؟ من تمایل دارم مصرف آن را در روزهای تعطیل فراموش کنم زیرا طعم آب را دوست ندارم (واقعیتی که ممکن است به زودی مجبور شوم به آن عادت کنم) و من واقعاً آب میوه نمی نوشم.

آیا پیشنهادی خارج از اسموتی یا شیک پروتئینی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید