بهترین راه برای گرفتن مچ دروغگوها


یکی از بهترین راه ها برای دستگیری یک دروغگو این است که با دادن کار به مظنون و درخواست توضیح از او، حواس او را پرت کنید!

بهترین راه برای گرفتن مچ دروغگوها

یک مطالعه جدید نشان می دهد که یکی از بهترین راه ها برای گرفتن مچ دروغگو، پرت کردن حواس اوست. البته ما این را با تجربه خودمان می دانستیم، اما جالب است که در این مورد هم تحقیقاتی انجام شد.

به عبارت دیگر، تلاش ذهنی اضافی برای ایجاد و تطبیق دروغ به گونه ای است که دروغگو را آشکار می کند.

آلدرت وارج، روانشناس در دانشگاه پورتسموث در بریتانیا، می گوید: «تحقیقات ما نشان داده است که اگر دروغگوها شانس خوبی برای فکر کردن به آنچه می خواهند بگویند، حقایق و دروغ هایی که به ذهنشان می رسد به یک اندازه قابل قبول است. اما وقتی فرصت های کمتری برای فکر کردن وجود دارد، حقایقی که آنها می گویند اغلب معتبرتر از دروغ هایشان به نظر می رسند.”

اما این آزمایش چگونه کار کرد؟

آزمایش به شرح زیر بود: ۱۶۴ داوطلب در مورد مسائل اجتماعی در گزارش ها اظهار نظر کردند، سپس برای مصاحبه های ساختگی به دو گروه تقسیم شدند. به آنها دستور داده شد که یا در مورد نظرات خود حقیقت را بگویند یا در مورد آنها دروغ بگویند. خود این گروه به سه زیر گروه تقسیم شد. یک سوم شغل دوم دریافت کردند و به آنها گفته شد که استخدام شدن مهم است، یک سوم شغل دوم داشتند اما هیچ اطلاعاتی در مورد اهمیت آن نداشتند و یک سوم شغل دوم نداشتند.

چرا دروغ نیاز به انرژی ذهنی دارد؟

کار دوم شامل به خاطر سپردن و نوشتن شماره پلاک هفت رقمی بود که شرکت کننده قبلاً نشان داده بود. در پایان هر مصاحبه، مصاحبه کننده آنچه را که از شرکت کننده در مطالعه شنیده بود ارزیابی می کرد. از آنجایی که فریب شامل جعل جزئیات است، تلاش برای غرق نشدن در این جزئیات نادرست و قابل اعتماد نگه داشتن دروغ ها تا حد امکان نیاز به انرژی ذهنی زیادی دارد. بنابراین اگر می خواهید بدانید که آیا کسی به شما راست می گوید یا دروغ، کار دوم را برای او انجام دهید. این وظیفه ثانویه نیز باید برای او مهم باشد. سپس در همان زمان از او بخواهید حرف هایش را تکرار کند یا در مورد جنبه دیگری از ماجرا از او بپرسید و ارزیابی کنید که آیا این بار حرف هایش قابل باور هستند یا خیر.

البته همیشه متغیرهایی وجود دارند که می توانند این روش ساده را مختل کنند، از جمله اینکه برخی افراد می دانند چگونه دروغ گفتن را بسیار بهتر از دیگران می دانند.

نویسنده: سیدسورنا ساداتی