برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران


جلسه آشنایی با خدمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با حضور تنی چند از روسای کل امور استان های شعب و کارگزاران صندوق های امانی در شعب بانک ملی ایران برگزار شد.

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

به گزارش خبر تایمز، بهرام واقفی، رئیس اداره کل بانکداری تجاری کشور در این همایش که در قالب وبینار نیز برگزار شد، با اشاره به روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در نظر دارد با در نظر گرفتن تنوع فرصت ها در بازار سرمایه، از این ظرفیت به طور گسترده استفاده شود.

وی افزود: در نتیجه معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری، این صندوق ها در سال های اخیر از نظر حجم و تعداد بسیار گسترش یافته اند و این روند آنها را به رقیب بازار پول تبدیل می کند.

واقفی تاکید کرد: آموزش کارکنان بانک ملی ایران برای استفاده از ظرفیت کارگزاری این بانک در راستای گسترش فعالیت در بازار سرمایه ضروری است.

محمد ثوریانژاد، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران نیز در این همایش گفت: در سال های اخیر بازار سرمایه به سرعت رشد کرده و تعداد زیادی از مردم چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم و چه از طریق سرمایه گذاری از طریق صندوق های سهامی وارد این بازار شده اند. و بنابراین، فرصت های چنین بازار گسترده ای را نمی توان نادیده گرفت.

وی افزود: بانک ملی ایران ظرفیت قابل توجهی از شعب گسترده در سراسر کشور دارد که با همکاری شرکت کارگزاری این بانک می تواند تحول مهمی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است در این همایش یک روزه ظرفیت تک تک ادارات بازار سرمایه و بورس کالا با حضور مدیران و کارشناسان بخش های مختلف کارگزاری بانک ملی ایران برای حاضرین تشریح شد.