برنج و آرد بدون سیگنال: رژیم غذایی


واقعا برایم سخت است که از خوردن آرد یا برنج سفید منصرف شوم … زیرا می توانم آن را همیشه نگه دارم و این برنج ساده با پروتئین و چربی است ..

آیا طبیعی است زیرا سریع جوش می زنند؟ آیا برخی افراد آنها را سریعتر از برخی هضم می کنند؟ یا مشکل دیگری وجود دارد

آیا برای من بسیار مشکل است که هنگام خوردن این غذاها مانند برخی از افراد دچار کمبود کالری شوم؟

دیدگاهتان را بنویسید