برخی اصلاحات فیزیکی کدام ممکن است نماد دهنده بیماری شماست


زبان مواج، افتادگی ابروها، انگشتان دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقه های سیاه زیر توجه اجتناب کرده اند جمله هشدارهایی هستند کدام ممکن است نماد می دهد اتفاق بدی در هیکل خواهید کرد می افتد.

برخی تغییرات فیزیکی که نشان دهنده بیماری شماست

۱- نارساخوانی زبانی

{در این} حالت زبان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواج است، به این تکنیک کدام ممکن است زبان اجتناب کرده اند مقیاس فک زیرین بالاتر است. اشیا زیادی موجود است کدام ممکن است ممکن است باعث این تورم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها قابل مقایسه با کم آبی هیکل با بیرون برای مشاوره دکتر اجتناب کرده اند بین {می رود}. همراه خود این جاری، اگر علائم عکس قابل مقایسه با درد، گرفتگی بافت عضلانی، ریزش مو، فشار خون زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی دارید، قابل انجام است {به دلیل} اختلال تیروئید باشد.

۲- تیره شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخیم شدن منافذ و پوست

اجتناب کرده اند نیمه هایی اجتناب کرده اند هیکل کدام ممکن است منافذ و پوست در آن انعطاف پذیر شده است قابل مقایسه با زیر بغل هر دو گردن غافل نشوید، اگر در نیمه هایی اجتناب کرده اند منافذ و پوست کدام ممکن است به سختی متورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخملی شده است متوجه زردی هر دو قرمزی از حداکثر، قابل انجام است سیگنال از دوام به انسولین باشد. زودتر به دکتر مراجعه کنید {در این} صورت هیکل آنطور کدام ممکن است باید به انسولین پاسخ نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده در نتیجه دیابت نوع ۲ شود.

۳- ریزش ابرو

ریزش مو عالی عارضه جانبی خالص پیر شدن است، با این حال ریزش ابرو ممکن است سیگنال کم کاری تیروئید باشد. اگر غده تیروئید {به درستی} کار نکند، قابل انجام است از هر دو خیلی کم هورمون خاصی ساخت تدریجی کدام ممکن است هر دوی آنها اغلب هستند باعث ریزش مو شوند.

۴- جوشی کدام ممکن است خوشایند نمی شود

اگر بثورات کوچکی دارید کدام ممکن است در عرض تعدادی از هفته افزایش نیافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی آغاز به خونریزی می تدریجی، باید به دکتر مراجعه کنید از ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند کارسینوم سلول بازال باشد. اگرچه قابل انجام است دلهره آور است به تذکر برسد، با این حال بعضی از اینها بیشتر سرطان ها منافذ و پوست کمترین خطر را دارد از فوق العاده تدریجی تحمیل تبدیل می شود.

انبساط غیر خالص مو در دختران

اگر در مناطقی اجتناب کرده اند هیکل کدام ممکن است در دختران شایع نیست، قابل مقایسه با لب ها، احاطه چانه هر دو زیر ناف، موهای زائد ناگهانی را تخصص می کنید، ممکن است سیگنال تنبلی تخمدان ها باشد.

۶- درد در انگشتان بازو

انگشتان ضخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف می توانند سیگنال بیشتر سرطان ها ریه، کلیه هر دو سینه باشند. هنگامی کدام ممکن است تومورها انبساط می کنند، علامت هایی را به جریان خون می فرستند کدام ممکن است ممکن است باعث افزایش سلول های سرطانی به استخوان ها، اجتناب کرده اند جمله انگشتان بازو شود. متعاقباً اگر انگشتانتان ضخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متورم است، باید به دکتر مراجعه کنید.

۷- تیرگی زیر توجه

وقتی به مقیاس کافی نمی خوابیم، رژیم غذایی نامناسب هر دو سبک اقامت ناسالم هستیم، احساس چربی احاطه توجه اصلاح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست نازک تبدیل می شود. اگرچه این عوامل تیره معمولاً نیازی به مراقبت پزشکی ندارند، با این حال ارائه می دهیم می گویند کدام ممکن است باید مراقبت بیشتری اجتناب کرده اند شخصی داشته باشید.

مترجم: گلریز برهمند