برای یک خبرنگار چه هدیه ای باید باشد؟


مناسبت های مختلف مانند روز خبرنگاران و برگزاری نشست های خبری بهانه ای برای خرید و هدیه دادن به خبرنگاران است.

خبرنگار
هدیه دادن به خبرنگار نباید راهی برای پرداخت رشوه باشد.

هدیه به خبرنگار نباید ارزش پولی داشته باشد. به این معنی که هدیه نباید قیمت یا ارزشی بالاتر از حد متعارف داشته باشد یا قابل تبدیل به پول نباشد.

هدیه برای خبرنگار می تواند ارزش معنوی داشته باشد.

هدیه به خبرنگار نباید در ازای انجام کاری خاص یا قول دادن به انجام کاری خاص باشد.

بهتر است به خبرنگاران یادگاری بدهید.

مثال: هدیه قلم طلا به خبرنگار از مصادیق رشوه است زیرا می توان آن را به پول تبدیل کرد و قیمت و ارزش آن بالاتر از خودکار معمولی است، اما هدیه خودکار معمولی یا هدیه یک قلم. خودکاری که نام شرکت یا مؤسسه اهداکننده روی آن حک شده باشد یا کتابی با امضای اهداکننده. نمونه آن هدیه غیر فاسد است.

منظور از ارزش معنوی این است که یک شخصیت معروف یا استثنایی، شی یا اثری را امضا و اهدا کند. این اثر به خودی خود ارزش مالی بالایی ندارد اما به لطف امضای صاحب اثر مانند هنرمند یا سیاستمدار برجسته ارزش معنوی دارد.

تبصره ۱: در روزنامه نگاری پاداشی تعلق نمی گیرد. هدیه برای خبرنگار انعام نیست. در برخی مشاغل، درآمد انعام بخشی از درآمد فرد در آن شغل محسوب می شود. روزنامه نگاری جزو این مشاغل نیست.

تبصره ۲: کمک به خبرنگار نمی تواند به عنوان کمک هزینه یا غرامت با حقوق کم خبرنگار مورد استفاده قرار گیرد. نباید و نباید هدیه ژورنالیستی برای جبران حقوق کم یک خبرنگار باشد.

تذکر ۳: «کوپن هدیه» هدیه مناسبی برای روز خبرنگار نیست.

تبصره ۴: هدیه مالی از شأن و منزلت و منزلت خبرنگار می کاهد.

برای یک خبرنگار چه هدیه ای باید باشد؟

برای یک خبرنگار چه هدیه ای باید باشد؟