برای پیشرفت چقدر می توانید مواد مغذی بخورید؟هی ،

حداقل درصد رژیم غذایی روزانه * ای که برای پیشرفت نیاز دارید * چقدر است؟ بدست آوردن 100٪ مواد مغذی لازم بدیهی نیست. آیا خوردن نصف غذا کافی است؟

ممنون از راهنماییت و روز خوبی داشته باشی!

ارسال شده توسط / u / mayberight-maybenot
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید