برای حفظ تعالی مردم


برای حفظ تعالی مردم

وجود افراد باهوش و با انگیزه در تیم های ورزشی زمینه ساز رشد این رشته ورزشی است.

چندی پیش با پسرم برای پر کردن اوقات فراغتم به ورزشگاه رضازاده رفتم، اتفاقاً زمان تمرین کمانداران در سالن ورزشی بود، پسرم از تمرین و نحوه آماده سازی مربی این ورزش خوشش آمد و شروع چندین تمرین بود و برای اینکه از این ورزش مهیج لذت ببریم به سالن ورزشی رضازاده برویم، نکته ای که برایم جالب بود نحوه مدیریت و برنامه ریزی منظم، تمرین از مبتدی تا حرفه ای، تماشای تمرینات مداوم و آماده سازی افراد حرفه ای بازیکنان این ورزش برای مسابقات

صمیمیت بین بازیکنان، مربیان و کادر تیم تیراندازی به قدری زیاد بود که کمبود هر یک توسط دیگری جبران می شد، بنابراین هیچ وقت احساس کمبود نکردم. مربیان با هم کار می کردند و گاهی به طور خاص به مبتدیان نحوه ایستادن، کشیدن کمان، نگه داشتن تیر و کمان و پرتاب تیر را آموزش می دادند.
تعامل و صمیمیت در تیم تیراندازی با کمان با رهبری خوب آقای کمالی باعث جذب بازیکنان زیادی به این ورزش شده و شاهد موفقیت روزافزون در گسترش ورزش در استان و همچنین موفقیت بازیکنان در میادین رقابتی بوده ایم. . .

وجود افراد با تجربه و با انگیزه در یک تیم ورزشی زمینه رشد ورزش را فراهم می کند که در تیم ورزشی تیراندازی با کمان قابل مشاهده است.

متاسفانه متوجه شدیم یکی از مسئولین ورزش استان به نام آقای کمالی سرپرست تیم تیراندازی با کمان به دلیل سوگیری و سوء نیت شخصی از مسئولیت فوق ساقط شد. نمی دانم در مورد این اقدام، سوزاندن نیرویی نخبه و با انگیزه با غرض و خباثت که کارنامه درخشانی داشت، چه بگویم.

امیدواریم مدیران استان به فکر جوانان و آینده ورزشی استان باشند و با این رفتار خودخواهانه که باعث افت ورزش استان می شود برخورد کنند.

مدیر مسئول مجله نوید سحر