با توجه به ارزش تغذیه ای ، چرا کسی به جای شیر بدون لاکتوز شیر کامل را انتخاب می کند؟ : رژیم غذایی


تفاوت واضحی بین شیر نیمه چرب یا بدون چربی در مقایسه با شیر کامل وجود دارد. بسیاری از مواد مغذی کاهش یا حتی نصف می شوند. مردم معمولاً نگران دریافت چربی یا کربوهیدرات (به شکل قند) هستند ، اما پروتئین و سایر مواد مغذی معمولاً به نصف می رسد.

با این حال ، به نظر می رسد شیر بدون لاکتوز تنها چربی ها و قندها را حفظ می کند در حالی که پروتئین را حفظ می کند.

بنابراین ، با نادیده گرفتن عدم تحمل لاکتوز یا عدم توجه به ارزش غذایی ، چرا کسی به جای شیر بدون لاکتوز شیر کامل را انتخاب می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید