بانک رفاه کارگران از اجرای طرح جامع عفاف و حجاب حمایت می کند


جلسه مشترک شورای عفاف و حجاب بانک اجتماعی کارگران با نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تشکیل شد.

بانک رفاه کارگران از اجرای طرح جامع عفاف و حجاب حمایت می کند

به گزارش روابط عمومی بانک اجتماعی کارگران، دکتر اسماعیل الله لقانی مدیرعامل بانک اجتماعی کارگران طی سخنانی در نشست بانک به تشریح طرح جامع عفاف و حجاب، برخی از مهمترین اقدامات اجرایی و تبیین برنامه های توسعه ای در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تشریح کرد و گفت: بهزیستی. جامعه هدف بانک در این حوزه شامل مخاطبان داخلی (همکاران) و خارجی (مشتریان) است و ما در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر، ابزارهای مختلفی را متناسب با روحیات و ادبیات هر گروه امتحان کرده ایم.
وی از آمادگی بانک رفاه کارگران برای حمایت از طرح جامع عفاف و حجاب خبر داد و گفت: آمادگی داریم در هر بخشی از طرح اجرایی که نیاز به حمایت دارد، سهم خود را هزینه کنیم.
دکتر. اللهگانی با اشاره به نقش فضای مجازی در این پروژه گفت: شبکه های اجتماعی این ظرفیت را دارند که در اسرع وقت پیام را به مخاطبان برسانند. باید محتوایی تولید کند که با مخاطب هدف مرتبط باشد. در این حوزه (تولید محتوا در شبکه های اجتماعی) نیز می توانیم به ستاد امر به معروف و نهی از منکر کمک کنیم.
وی بیان کرد: بانک رفاه کارگران وظیفه خود می داند که از مدیران برای تحقق اهداف طرح جامع عفاف و حجاب حمایت کند.
حجت الاسلام احمدی نماینده مرکز امر به معروف و نهی از منکر نیز از بانک اجتماعی کارگران به عنوان یکی از بانک های پیشرو در حوزه عفاف و حجاب یاد کرد و گفت: بانک اجتماعی توجه لازم را دارد. این موضوع. به وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری او.» آنچه در اقشار مختلف این بانک جاری است.
حجت الاسلام احمدی با بیان لزوم فرهنگ سازی در راستای تحقق اهداف طرح جامع عفاف و حجاب گفت: بانک رفاه کارگران می تواند در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شریک باشد. این فرهنگ را ایجاد کنید بسترهای اطلاعاتی بانکی می توانند ابزار موثری برای این منظور باشند.