بانک ایرانی ملی از کشف اموال مسروقه خبر داد


در پی دستگیری سارقان صندوق اجاره ایرانیان بانک ملی، این بانک اطلاعیه جدیدی در خصوص نحوه استرداد اموال مسروقه صادر کرد.

بانک ایرانی ملی از کشف اموال مسروقه خبر داد

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به تلاش مثمر ثمر پلیس و دستگیری سارقان اجاره ای ایرانی بانک ملی و کشف اموال مسروقه، اقدامات ذیل برای بازگرداندن دقیق و سریع اموال به مالکان ضروری است.
در این راستا مهمترین عامل موفقیت، همکاری مشتریان گرامی است:
۱- آمادگی بانک ملی ایران برای پرداخت پنجاه درصد از مبلغ صورتحساب خود بدون توجه به مسائل حقوقی در زمانی که دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه ضعیف بود، موید تعهد بانک به مشتری مداری است. و اخلاق حرفه ای و حفظ سرمایه مشتریان «اعتماد» اما با توجه به کشف اموال مسروقه، تلاش بانک و مرجع محترم قضایی منطقاً معطوف به ترمیم و تحویل همان اموال به صاحبان آن است.
۲- حال در هنگام تحصیل مال مسروقه قبل از هر اقدامی تفکیک و همسویی اموال مکشوفه با فهرست صاحبان اموال امری ضروری بوده و مستلزم همکاری با دادگاه و بانک در یک فرآیند منطقی بدون هرگونه ادعای متضاد می باشد. به مالک تحویل داده شد.
۳- جهت تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالک، ارائه اسناد و مدارک و اسناد مالکیت از قبیل فاکتور خرید یا اعلام آدرس مشخص از نظر کمی و کیفی و سایر شواهد و مدارک مؤثر حتی تعرفه های شهودی. کمک کنید تا اموال را به صاحبان واقعی آن واگذار کنید
۴- ممکن است در فرآیند شناسایی برخی ویژگی های شناخته شده مشخص شود و بقیه ادعا مستلزم بررسی دقیق تری باشد. از ذینفعان محترم انتظار می رود ضمن رعایت حقوق تمامی قربانیان سرقت، صبر و حوصله داشته باشند تا هر چه سریعتر تک تک دارایی های خود را بازگردانند.
۵- در خصوص کشف اموال مسروقه و تداخل اموال کلیه طرفین، صلاحیت تشخیص قطعی مالکیت هر مال توسط مالک آن با مرجع قضایی است و تشخیص کسری آن بر عهده دادگاه است. . همان ارگان، اما بانک ملی ایران تا حل نشده تمام فصل مشکل به طور مسئولانه به استرداد اموال اختصاص دارد.
۶- توصیه می‌شود در فضای متشنج و مشکلات ناشی از سرقت دارایی‌ها، اظهارات طرفین مورد توجه قرار گیرد و برای تسریع در تحقیقات در مرحله مقایسه و شناسایی دارایی‌ها، کلیه طرف‌های دخیل جزئیات موضوع را اعلام کنند. دارایی ها شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران نیز اقدام کند.
۷- بانک ملی ایران موظف است با تشخیص و نظر مقام محترم قضایی نسبت به جبران کسری احتمالی اموال اقدام نماید.
۸- با توجه به دستگیری سارقان با فاصله کم از زمان وقوع سرقت و ایجاد مال، از صاحبان اموال انتظار می رود تا حد امکان فرصت تفکیک و تعدیل و تشخیص را به کارشناسان و کارشناسان محترم پزشکی قانونی بدهند. اقتدار و پرهیز از انباشت و تنش. سریعتر به ملک خود برسید