این غم انگیزترین اتفاق مسکن رونالدو بود


کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی دنیای فوتبال یکی اجتناب کرده اند بازیکنانی است کدام ممکن است مدت ها اجتناب کرده اند او شناخته شده به عنوان دوستان خانوار یاد تبدیل می شود. او چندین بار در صفحات اجتماعی شخصی عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم با خانوار اش آشکار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها نماد داده کدام ممکن است چقدر این موضوع برایش اهمیت دارد.

این غم انگیزترین اتفاق زندگی رونالدو بود

کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی دنیای فوتبال یکی اجتناب کرده اند بازیکنانی است کدام ممکن است مدت ها اجتناب کرده اند او شناخته شده به عنوان دوستان خانوار یاد تبدیل می شود. او چندین بار در صفحات اجتماعی شخصی عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم با خانوار اش آشکار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها نماد داده کدام ممکن است چقدر این موضوع برایش اهمیت دارد.

رونالدو کدام ممکن است دارای ۴ فرزند به تماس گرفتن های کریستیانو جونیور، اوا ماریا، متئو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلانا مارتینا است، اخیرا در صفحه اینستاگرام شخصی با تخلیه پستی اجتناب کرده اند باردار بودن همسرش جورجینا رودریگز خبر داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دوگانه تولید دیگری نیز در راه است.

با این وجود ستاره پرتغالی دقایقی پیش در صفحه اینستاگرام شخصی این خبر شگفت آور را تایید کرد. به معنای واقعی کلمه هستند رونالدو نابودی یکی اجتناب کرده اند پسرانش را کدام ممکن است او هم مرد بود تایید کرد. به این انجمن سریع تنها خانم رونالدو به دنیا می آید.

رونالدو با تخلیه پستی در صفحه اینستاگرام شخصی نوشت: با اندوه عمیق ادعا می کنیم کدام ممکن است پسرمان درگذشت. این بهترین دردی است کدام ممکن است هر والدینی ممکن است تخصص تدریجی. تنها تولد دخترمان به ما امکانات می دهد کدام ممکن است این دوم را با امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت مسکن کنیم.

جا دارد اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران به خاطر مراقبتشان تشکر کنیم. ما ویران شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم در این دوران اجتناب کرده اند حریم شخصی شخصی فوق العاده دفاع کردن کنیم. پسرم باشی فرشته ما هستی ما خواهید کرد را دائمی دوست خواهیم داشت. “

تأمین: بهتر از ها