ایرانیان خارج از کشور بیمه هستند


مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه:

مدیرکل شورای عالی امور خارجی ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه پوشش ایرانیان خارج از کشور مورد توجه و توجه ویژه مسئولان ذیربط است، تاکید کرد: تعداد هموطنان ایرانی خارج از کشور که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای همه بیمه شدگان بسیار کم است.

ایرانیان خارج از کشور بیمه هستند

مدیرکل شورای عالی امور خارجی ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه پوشش ایرانیان خارج از کشور مورد توجه و توجه ویژه مسئولان ذیربط است، تاکید کرد: تعداد هموطنان ایرانی خارج از کشور که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای همه بیمه شدگان بسیار کم است.

رضا عامری ادامه داد: ایرانیانی که سابقه پرداخت حق بیمه حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را دارند و در پرداخت حق بیمه وقفه وجود دارد می توانند با پرداخت معوقات خود و خانواده خود را بیمه و سپس از مزایای دریافت مستمری بهره مند شوند. .
مدیرکل امور ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: در این زمینه مذاکراتی با مسئولان تامین اجتماعی انجام شده و آمادگی دارد تا ایرانیان بتوانند با پرداخت حق بیمه والدین خود را که در ایران زندگی می کنند تحت پوشش قرار دهند. “

عامری افزود: موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور در قانون جامع ایرانیان نیز آمده است.
وی گفت: دبیرخانه شورای عالی ایرانیان در وزارت امور خارجه این موضوع را به ویژه اقشار کم برخوردار ایرانی جدی می گیرد و ایرانیان می توانند با مراجعه به ۲۸ کارگزار بیمه برای خود و اعضای خانواده خود اقدام کنند. با دفتر مرکزی در ۱۸ کشور

منبع: ایسنا