اولین حسابرسی یکی از شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو!


به گزارش نبض بازار، شرکت خدمات شهرک های صنعتی ایران خودرو که در زمینه خدمات اداری و عمومی در حوزه هتلداری و غیره فعالیت می کند، برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ مورد حسابرسی قرار گرفت و بر اساس اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی سال گذشته، این شرکت بررسی نشده بود

اولین حسابرسی یکی از زیرمجموعه های ایران خودرو