انواع بیمه بازنشستگی – میهن جدید


در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه، بیمه بازنشستگی و بازنشستگی که می تواند یارانه ای برای زندگی ما در سال های آینده باشد، باید طرفداران زیادی داشته باشد. در این بیمه نامه ممکن است بیمه شده با پرداخت حق بیمه های مختلف و مورد نیاز مستمری ماهانه داشته باشد. طرح های بیمه بازنشستگی در سال های اخیر توسط شرکت های مختلف بیمه ارائه شده است و شما می توانید هر یک از این بیمه نامه ها را به دلخواه خود داشته باشید.

انواع بیمه بازنشستگی

بیمه بازنشستگی مادام العمر

در این بیمه بیمه شده می تواند با پرداخت حق بیمه مستمری مادام العمر دریافت کند. همچنین در برخی از شرکت ها می توان دریافت کننده ای را برای زمان دریافت مستمری تعریف کرد که در صورت فوت دریافت کننده مستمری ماهانه را به شخص دیگری که دریافت کننده بیمه است پرداخت کند.

بیمه بازنشستگی فوری

در برنامه فوری یک بار حق بیمه را پرداخت کنید و در پایان سال اول مستمری ماهیانه دریافت خواهید کرد. البته این طرح محدودیت سنی و بیمه ای دارد و مستمری کمتری نسبت به مستمری مادام العمر دارد.

کدام شرکت ها بیمه بازنشستگی دارند؟

در بین تمام شرکت های بیمه، این چند شرکت بیمه بازنشستگی محدود ارائه می کنند. البته شرایط بیمه بازنشستگی در همه شرکت های بیمه متفاوت است.

شرایط بیمه بازنشستگی

  • مستمری مادام العمر فقط توسط بیمه در خاورمیانه ارائه می شود.
  • بیمه بازنشستگی در خاورمیانه محدودیت سنی ندارد.
  • در بیمه بازنشستگی ایران، فرد بیمه شده برای دریافت مستمری باید حداقل ۵۰ سال سن داشته باشد.
  • بیمه بازنشستگی پاسارگاد طرح جدید بیمه عمر پاسارگاد است که برای بازنشستگی به تعداد محدود پرداخت می کند.
  • بیمه بازنشستگی سامان نیز برای مستمری ۱۵ ساله پرداخت می شود.
  • در بیمه پاسارگاد و بیمه خاورمیانه امکان تعریف ذینفع برای زمان دریافت مستمری وجود دارد.
  • در بیمه عمر امکان گرفتن وام و انتخاب از پس انداز وجود دارد.
  • پوشش های بیمه ای در طرح های مختلف بیمه ای در طول مدت قرارداد بیمه وجود دارد.
  • انواع بیمه های بازنشستگی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

بهترین بیمه بازنشستگی

در بین شرکت های ارائه دهنده طرح بازنشستگی، بیمه بازنشستگی خاورمیانه با توجه به شرایطی که دارند از شرایط تقریبا مناسبی برخوردار است. البته سایر شرکت های بیمه نیز طرح های خوبی را برای بیمه گذاران خود ارائه می دهند که می توانید از طریق کارشناسان بیمه عمر بیمه تایم طرح های بیمه ای مختلف را با هم مقایسه کرده و بهترین بیمه را انتخاب و خریداری کنید.

خرید آنلاین بیمه بازنشستگی

برای خرید و مشاوره آنلاین بیمه بازنشستگی می توانید درخواست خرید خود را در سامانه بیمه تایم ثبت کرده و با کمک کارشناسان بیمه تایم جدول بیمه بازنشستگی را مقایسه کرده و بهترین بیمه را انتخاب و خریداری کنید.

مقایسه شرایط پوشش و بازنشستگی و سودآوری و پرداخت به صورت آنلاین و حضوری قابل انجام است. شماره تماس ۰۲۱۸۸۲۴۳۸۲۸ جهت مشاوره آنلاین رایگان می باشد. همچنین می توانید برای بیمه عمر در Bimetime.com اقدام کنید.